NLB bi izplačal za 25 milijonov evrov dividend. Foto: BoBo
NLB bi izplačal za 25 milijonov evrov dividend. Foto: BoBo

Predlog uprave NLB-ja, da skliče skupščino delničarjev, je nadzorni svet potrdil na četrtkovi seji. Potekala naj bi 14. junija, in sicer tako v živo kot po spletu, so sporočili iz največje slovenske banke.

Na dnevnem redu bo predlog, da se 24,8 milijona evrov bilančnega dobička izplača delničarjem v dveh obrokih: prvi obrok v skupnem znesku 12 milijonov evrov junija, drugi obrok v skupnem znesku 12,8 milijona evrov pa po 30. septembru, če to ne bo v nasprotju s predpisi Banke Slovenije. Dividenda na delnico bi tako znašala 1,24 evra bruto.

Predlagani znesek predstavlja največ, kar trenutno dovoljuje Evropska centralna banka, si pa v NLB-ju želijo med delničarje razdeliti več. Predsednik uprave Blaž Brodnjak je februarja ob predstavitvi izidov poslovanja v lanskem letu povedal, da si želijo delničarjem izplačati 70 odstotkov lanskega dobička. "Od dobička za leto 2020 smo sposobni izplačati 92,2 milijona evrov dividend," je dejal.

Lani dividend ni bilo

NLB, ki je od delne privatizacije v letu 2018 v razpršeni lasti malih domačih vlagateljev in različnih institucionalnih vlagateljev, lani ni delil dividend, leto prej pa jih je izplačal v skupni višini 142,6 milijona evrov oz. 7,13 evra bruto na delnico.

Delničarji bodo na letošnji skupščini med drugim imenovali tudi novega člana nadzornega sveta, saj se Petru Grozniku izteka štiriletni mandat. Nadzorni svet je na današnji seji potrdil tudi letno in trajnostno poročilo skupine NLB za leto 2020. "V letu 2020 smo se veliko naučili. Prineslo nam je pomembna spoznanja, kar se brez pandemije najverjetneje ne bi zgodilo. Izkazalo se je, kako pomembni so znanje, izkušnje in zaupanje med sodelavci ter med nami in našimi strankami," so v banki povzeli v sporočilu za javnost.

Kot so dodali, je pandemija spodbudila njihova prizadevanja za digitalizacijo in nadaljnjo širitev ponudbe digitalnih storitev ter k še odločnejšim korakom v smeri brezpapirnega poslovanja. "Prav tako se je spremenila tudi paradigma našega razumevanja delovnega okolja in pospešil prehod na delo od doma, kar bo znatno zmanjšalo potrebo po lastnih pisarniških prostorih in potovanjih na delo ter posledično tudi naš ogljični odtis," so dodali.

Skupina NLB je leta 2020 ustvarila 269,7 milijona evrov čistega dobička, k čemur je veliko prispeval prevzem srbske Komercijalne banke s pozitivnim vplivom negativnega dobrega imena v znesku 137,9 milijona evrov.

Nadzorni svet in uprava predlagata izplačilo dividend v višini 0,85 evra bruto na delnico. Foto: BoBo
Nadzorni svet in uprava predlagata izplačilo dividend v višini 0,85 evra bruto na delnico. Foto: BoBo

Sava Re bi izplačala 0,85 evra bruto na delnico

Potem ko lani zaradi negotovosti, povezane z epidemijo covida-19, ni izplačala dividend, bi pozavarovalnica Sava Re letos delničarjem razdelila nekaj manj kot četrtino lanskega čistega dobička te skupine, kar bi zneslo 0,85 evra bruto na delnico.

Nadzorni svet in uprava sta predlog o višini dividend oblikovala v sredo. Skupaj bi delničarjem izplačala 13,2 milijona evrov oz. 23,4 odstotka čistega dobička skupine za leto 2020, so iz družbe sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze. Delničarji bi tako prejeli 0,85 evra bruto na delnico, a odločitve o sklicu skupščine še ni.

Pri oblikovanju predloga so upoštevali merila Agencije za zavarovalni nadzor, naj bo najvišji znesek dividende enak povprečju izplačanih dividend v letih 2017–2019. Poleg tega mora družba izkazovati dobiček v poslovnih letih 2019 in 2020, pri odločitvi o morebitnem izplačilu dividend pa upoštevati tako svoj finančni položaj kot položaj skupine.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 50,2 milijona evrov, v letu 2020 pa 56,4 milijona evrov. Sava Re je v letu 2020 imela 11 milijonov evrov izgube, vendar je ta posledica lanskega priporočila zavarovalnicam, naj k izplačevanju dividend pristopijo z veliko previdnostjo. Če bi lani prejela dividende odvisnih zavarovalnic v skupini, izgube iz poslovanja ne bi bilo, so pojasnili v Savi Re.

Lanski dobiček višji od pričakovanega

Podatke o poslovanju v letu 2020 so predstavili že na začetku marca. Kot je tedaj povedal predsednik uprave Save Re Marko Jazbec, je čisti dobiček z omenjenih 56,4 milijona evrov za 12,3 odstotka presegel predlanskega in bil višji tudi od načrtovanega. Zavarovalna skupina Sava je v letu 2020 ustvarila 674,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar pomeni 15,5-odstotno rast. Poleg epidemije covida-19 je leto zaznamoval tudi prevzem življenjske zavarovalnice Vita od NLB.

Preden se bodo v Savi Re odločili sklicati skupščino, na kateri bi delničarji – med temi sta s skupaj 31,6-odsotnim deležem pomembna SDH in država – odločali o izplačilu dividend, bodo vnovič pretehtali primernost tega predloga ob hkratnem upoštevanju vseh veljavnih meril in priporočil agencije.

Sposobnost izplačila predlagane dividende potrjujejo z izkazovanjem visoke solventnosti. Ta je po podatkih na dan 31. december 2020 za skupino znašala 197 odstotkov, za družbo Sava Re pa 272 odstotkov.