Fortenova je lastnik Mercatorja. Foto: BoBo
Fortenova je lastnik Mercatorja. Foto: BoBo

Obstoječi nesankcionirani delničarji bi imeli tri možnosti: ohraniti trenutni delež, delež povečati z dodatnim odkupom deleža ali izstopiti iz lastništva.

Kot so danes sporočili iz Fortenove, je nizozemski holding Fortenova Group TopCo, ki je krovni lastnik Fortenova Grupe – v kateri so med drugim podjetja Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica in PIK Vrbovec – z družbo Open Pass, ki je največji nesankcionirani delničar Fortenova Grupe (oz. imetnik potrdil o lastništvu družbe Fortenova Group STAK), dosegel dogovor o oblikovanju nove lastniške strukture brez sankcioniranih solastnikov. To sta ruski banki Sberbank in VTB, ki imata 49,9-odstotni delež Fortenove.

Open Pass, ki je v lasti Pavla Vujnovca in ima po navedbah hrvaškega časopisa Jutarnji list v Fortenovi 27-odstotni delež, predlaga prenos 100 odstotkov delnic, ki jih ima Fortenova Group TopCo v družbi Fortenova Group MidCo, na novoustanovljeno nizozemsko korporativno strukturo, ki bi jo sestavljala nizozemska fundacija Iter STAK Stichting in nizozemsko podjetje Iter BidCo, za nadomestilo v skupnem znesku do 660 milijonov evrov.

Zdajšnji delničarji, proti katerim so uvedene sankcije zaradi ruske agresije na Ukrajino, bodo lahko svoje lastništvo prenesli na novo podjetje BidCo, ga povečali z odkupom dodatnega deleža ali izstopili iz lastniške strukture.

Sankcioniranim delničarjem bi bili pripadajoči zneski nakazani na poseben račun, do katerega bodo lahko dostopali, ko bodo sankcijski predpisi EU-ja, ZDA in Združenega kraljestva to dovoljevali.

Po predlogu bi 500 milijonov evrov od skupaj 660 milijonov evrov kupci plačali ob sklenitvi posla, plačilo preostalih do 160 milijonov evrov pa bi bilo vezano na doseganje pogodbeno določenih finančnih ciljev Fortenova Grupe.

Med temi finančnimi cilji so predvsem sklepanje vzdržnega refinanciranja v letu 2024 pod boljšimi pogoji kot zdaj ter doseganje določenega razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja, ki bi bil nižji od zdajšnjega.

Če bo Fortenova v prihodnjih treh letih uvrščena na organizirani trg ali bo opredmeteno premoženje družbe prodano, pogodba predvideva morebitna doplačila zdajšnjim delničarjem, ki ne bodo sodelovali v novi lastniški strukturi. Fortenova Grupa je septembra podpisala pogodbo o izdaji obveznic v vrednosti 1,2 milijarde evrov, s katero je kratkoročno refinancirala dolg družbe do konca novembra 2024, dozdajšnji upniki, skladi, ki jih upravlja ameriški HPS Investment Partners, pa bodo imeli še naprej zastavo na delnicah družbe MidCo.

Glasovanje do 19. avgusta

Soglasje k transakciji bodo zahtevali od delničarjev na skupščini, konec glasovanja je predviden 19. decembra letos. Da bi delničarji lahko sprejeli informirano odločitev, so v Fortenova Grupa TopCo zanje pripravili podrobna gradiva, izvedli bodo tudi telekonferenčne pogovore.

Konec transakcije, ki je predviden med prvim in drugim četrtletjem leta 2024, bo zahteval tudi odobritev pristojnih organov, tudi agencije za varstvo konkurence.

"Kakšna bo nova lastniška struktura, bo odvisno od interesa zdajšnjih nesankcioniranih imetnikov potrdil o lastništvu za dodatne kapitalske naložbe. Da bi zagotovili varno razpoložljivost sredstev, potrebnih za sklenitev posla po dogovorjeni ceni, ne glede na stopnjo interesa delničarjev za dodatne naložbe, se je Open Pass zavezal, da po potrebi zagotovi izplačilo celotnega dogovorjenega zneska," so navedli v Fortenovi.