Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ena izmed težav samozaposlenih – teh je približno 76 tisoč – je, da v primeru bolezni prvih 30 delovnih dni ne prejemajo bolniškega nadomestila. Številni med njimi so v prekarni obliki dela, v negotovosti, tudi ob bolezni delajo, ker si ne morejo privoščiti okrevanja. Ko resnejo zbolijo, običajno zaradi izčrpanosti vzamejo dolgotrajnejši bolniški dopust, ta je plačan. To, da so prvih 30 dni brez ustreznega zdravstvenega zavarovanja, postaja zdravstvena in javnofinančna težava, pravijo mladi avtorji študije o prezentizmu, to je opravljanju dejavnosti kljub bolezni, študijo sta financirala država in Evropski socialni sklad.

Predlog: novo obvezno zdravstveno zavarovanje za samozaposlene

Študenti različnih fakultet so po raziskovanju fenomena prezentizma in pomanjkanja ustreznega bolniškega nadomestila samozaposlenih oblikovali predlog rešitve: novo obvezno zdravstveno zavarovanje za samozaposlene. Mesečni prispevek nekaj več kot 25 evrov bi kril nadomestila za bolniško odsotnost od četrtega dne dalje ali pa bi 16 evrov visok prispevek kril boleznine od šestega dne dalje. Država bi krila prispevek tistim, ki zaslužijo manj od minimalne plače.

Nosilec študije Gorazd Kovačič pravi: "Aktuarski izračun bi verjetno pokazal neko natančnejšo številko, ampak red velikosti je približno tak in s tem smo hoteli pokazati, da ta problem ekonomsko ni zelo velik in ni ekonomsko nerešljiv. Ne predstavlja velikega bremena za državni proračun in ne predstavlja tudi velikega bremena za tiste samozaposlene, ki bi bili dolžni ta prispevek plačevati sami."

Levica in obrtniška zbornica za

V Levici pa so nekajkrat predlagali, da bi samozaposleni v breme zdravstvene zavarovalnice prejemali bolniško nadomestilo od četrtega dne odsotnosti. Politika se bo s tem vprašanjem znova kmalu srečala.

Božičnica samo za zdrave

Obrtno-podjetniška zbornica si že leta prizadeva, da bi samozaposleni v času bolniške odsotnosti imeli državno pokrite davke in prispevke. Prav bi bilo, pravi predsednik Branko Meh, da od 4. dne bolezni dobijo tudi nadomestilo. "Bilo bi prav, da dobijo neki temeljni osebni dohodek, tako kot so ga dobili za čas koronavirusa. Ta ukrep bi bil zelo dobrodošel za čas bolniškega dopusta za naprej." Predlogi o tem, kako urediti uveljavljanje denarnega nadomestila za samozaposlene, so različni z vidika obremenitev in finančnih učinkov. Samozaposleni, ki si v času bolezni ne morejo privoščiti bolniške odsotnosti, saj bi drugače izgubili naročilo, delo, dohodke itd., pa bi morali razmisliti tudi o lastnem organiziranju in možnosti nadomeščanja.