Foto: Reuters
Foto: Reuters

Trgovina z ljudmi se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa grobo posega v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, ki postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja. Po podatkih Evropske komisije ženske in dekleta predstavljajo tri četrtine vseh žrtev trgovine z ljudmi v EU-ju, večina primerov pa je povezanih s spolnim izkoriščanjem.

S trgovino z ljudmi je sicer tesno prepleteno tudi prisilno delo, ki po podatkih Evropske komisije narašča in v državah EU-ja predstavlja 30 odstotkov vseh registriranih žrtev trgovine z ljudmi. Vendar pa prave razsežnosti problema večinoma ostajajo prikrite, saj trgovci z ljudmi nenehno spreminjajo načine delovanja, danes uporabljajo manj fizične sile ter več psihološkega in čustvenega nasilja, oškodovanci pa se praviloma ne prepoznajo kot žrtve, ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo na ministrstvu za notranje zadeve.

Sorodna novica "Glede na doslej znane podatke gre za sum prisilnega dela, ki je eden od znakov trgovine z ljudmi"

V Sloveniji se s problematiko ukvarja medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, ki si med drugim prizadeva za ozaveščanje splošne javnosti in ranljivih skupin. Za še učinkovitejšo prepoznavo teh kaznivih dejanj si delovna skupina prizadeva vzpostaviti tudi močnejšo povezavo z zasebnim sektorjem, s katerim je neposredno ali posredno povezana večina primerov prisilnega dela, so sporočili z ministrstva.

Ministrstvo je sicer za okrepitev sodelovanja med pristojnimi institucijami na lokalni in državni ravni pripravilo tudi smernice za inšpektorje za delo za prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi, že leta 2020 pa tudi priročnik preprečevanje prisilnega dela, ki je namenjen delodajalcem.

Razstava na ulicah Maribora in Ljubljane

Na problematiko izkoriščanih delavcev opozarja tudi projekt Združenja DrogArt, ki ga ob letošnjem evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi financirata ministrstvo za notranje zadeve in Urad vlade RS za komuniciranje. V okviru projekta bo med 18. in 20. oktobrom potekalo ozaveščanje splošne javnosti in ranljivih skupin o trgovini z ljudmi s pomočjo živih "artiklov" (izkoriščanih delavcev) v prodajnih embalažah, ki bodo razstavljene na glavnih sprehajalnih ulicah v Mariboru in Ljubljani.