Nadgradili bodo gorenjsko železniško progo na odseku med Podnartom in Lescami. Foto: BoBo
Nadgradili bodo gorenjsko železniško progo na odseku med Podnartom in Lescami. Foto: BoBo

Izvedba nadgradnje tega odseka proge Ljubljana–Jesenice je v največji mogoči meri načrtovana v času predvidene popolne zapore železniške proge zaradi tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke med oktobrom letos in aprilom prihodnje leto. Rok izvedbe je sicer 20 mesecev od uvedbe v delo, nadgradnja odseka pa naj bi bila končana v letu 2022.

Bistveni ukrepi, načrtovani v sklopu nadgradnje proge med Podnartom in Lescami, so nadgradnja proge v skladu z evropskimi standardi, zamenjava zgornjega ustroja proge in sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, zamenjava vozne mreže, obnova peronske infrastrukture na postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica, sanacija predorov Globoko in Radovljica, sanacija podpornih in opornih zidov ter gradnja dodatne zaščite brežin, zamenjava voznih vodov in nosilnih konstrukcij, izvedba protihrupnih ukrepov, sanacija dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov ter sprememba nivojskih prehodov v zunajnivojska križanja.

45 milijonov evrov vreden projekt

Vrednost projekta je ocenjena na 45 milijonov evrov, je pa nadgradnja le del želja in pričakovanj gorenjskih županov ter tudi širše zainteresirane javnosti, ko gre za obnovo gorenjske železniške proge.

Čeprav bo zapora karavanškega predora odlična priložnost za obsežnejšo sanacijo, naj bi preostale odseke enotirne proge med Ljubljano in Jesenicami zaradi proračunskih omejitev prenavljali po letu 2022. Prvotno se je sicer govorilo, da bo v času zapore predora Karavanke obnovljen celoten odsek med Podnartom in Jesenicami, a nato v državnih proračunih za 2020 in 2021 za to ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev. Del denarja naj bi sicer zagotovili iz podnebnega sklada.

Razpis za nadgradnjo gorenjske železnice