Stoodstotni lastnik MDK-ja je Kras Sežana, znan po svojih pršutih. Foto: BoBo
Stoodstotni lastnik MDK-ja je Kras Sežana, znan po svojih pršutih. Foto: BoBo

Inšpektorji so se za to odločili, ker so od junija lani v tem obratu za proizvodnjo svežega in pakiranega mesa ugotavljali resne pomanjkljivosti pri zagotavljanju minimalnih higiensko-tehničnih zahtev, pomanjkljivosti pri vzdrževanju infrastrukture in opreme ter resne neskladnosti pri izvajanju sistema notranjih kontrol, je poročal časopis Dnevnik.

Inšpektorji so v zadnjih sedmih mesecih MDK-ju izdali več ureditvenih odločb in odločb o prepovedi dejavnosti oz. o prepovedi uporabe posameznih prostorov in živil. Nanašale so se na hlev, klavnico, prostore za živino, pralnico prevoznih sredstev za prevoz živine, črevarno, vamparno, prostore za proizvodnjo poltrajnih izdelkov, sanitarije, garderobe ...

V lastniku, Krasu, potrdili, da je obrat zaprt
Začetki MDK-ja segajo v leto 1881, ko so v Ljubljani zgradili klavnico, leta 1953 pa so ji dodali obrat za predelavo mesa. Leta 1966 se je družba priključila trgovskemu podjetju Mercator, leta 1995 je dobila sedanje ime, leta 2003 pa jo je prevzela družba Kras iz Sežane, ki slovi po proizvodnji pršutov. Podjetje MDK, katerega najpomembnejši kupci končnih izdelkov so večje trgovske družbe, se spopada tudi s finančnimi težavami. V letu 2016 je namreč pridelalo 1,8 milijona evrov izgube.

Še vedno je v stoodstotni lasti Krasa, direktor obeh družb pa je Edvard Fonda, ki je Dnevniku potrdil, da je njihov obrat v Zalogu, kjer je okoli 140 zaposlenih, trenutno zaprt.

Fonda je prepričan, da bodo ugotovljene pomanjkljivosti lahko odpravili v nekaj tednih, saj po njegovem mnenju ne terjajo velikega denarnega vložka. Zagotovil je, da so tudi takšne narave, da ne vplivajo na kakovost živil in ne ogrožajo zdravja ljudi, je še poročal Dnevnik.

MDK: Zaprtje obrata zaradi zamud pri odpravi vzdrževalnih napak
Iz Mesnin dežele Kranjske so pozneje sporočili, da je do zaprtja njihovega obrata v Zalogu prišlo zaradi zamud pri odpravi vzdrževalnih napak in posodabljanju razvojno-tehnološke dokumentacije. Te so, kot pravijo, začeli izvajati, a jih niso pravočasno dokončali. Kupcem zagotavljajo, da so njihovi izdelki varni in neoporečne kakovosti ter niso predmet odločbe, ki jo je družbi izdala inšpekcija za varno hrano.