OZS v prihajajočem letu od vlade pričakuje, da bo storila nove korake za olajšanje življenja malemu gospodarstvu. Foto: BoBo
OZS v prihajajočem letu od vlade pričakuje, da bo storila nove korake za olajšanje življenja malemu gospodarstvu. Foto: BoBo

Kot je danes na srečanju z novinarji v Ljubljani dejal predsednik OZS-ja Branko Meh, še vedno pričakujejo ureditev področja regresnih zahtevkov zavodov za zdravstveno zavarovanje ter za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do delodajalcev. Zbornica se zavzema za to, da bi se prispevek, ki ga plačujejo delodajalci za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, zvišal, zbrana sredstva pa bi se uporabljala namensko, tako da nato zahtevkov ne bi bilo več.

Zavzemajo se tudi za spremembe opredelitev poklicnih bolezni, in sicer da v pravilniku ne bi bilo navedenih bolezni, za katerimi ljudje zbolijo zunaj delovnega okolja.

Pričakujejo nadaljnjo odpravo birokratskih ovir, med drugim glede splošnega poslovanja in zaposlovanja delavcev. "Želimo, da ljudje prejemajo dostojne plače, ne da delajo za minimalno plačo," je dejal Meh in menil, da bi morala država znižati prispevke delodajalcev.

Avstrija pozna odpoved brez razloga

Pri upokojevanju pozdravljajo spremembo, da lahko upokojenci, ki nadaljujejo delo, prejemajo polno pokojnino, bi si pa v zbornici želeli, da imajo na odločitev glede tega vpliv tudi delodajalci, ne le zaposleni. Če želi delavec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, ostati v podjetju, je delodajalec zaradi visokih stroškov in zapletenih postopkov odpuščanja praktično brez moči, če želi npr. namesto njega zaposliti mladega delavca. Na morebitno kritiko, da imajo podobno ureditev tudi v Avstriji, Meh odgovarja, da tam poznajo tudi možnost odpovedi brez razloga. Pogovori o teh spremembah z ministrstvom za delo potekajo, pravi Meh, ki upa, da jim bo vlada znala prisluhniti.

Zbornici se je lani pridružilo okoli 1000 novih članov, skupno jih je okoli 25.000. Meh je izrazil zadovoljstvo, da obrtniki in podjetniki očitno zaznavajo, da potrebujejo stanovsko organizacijo, ki jih zastopa, jim svetuje in skrbi za izobraževanje.

Direktor OZS-ja Danijel Lamperger je dejal, da je zbornica daleč največji servis za malo gospodarstvo v državi. Lani so izvedli več tisoč svetovanj z različnih področij poslovanja in panog ter organizirali različne dogodke, izobraževanja, kongrese in nastope na sejmih. Letos se bodo osredotočili na svetovanje na področjih družinskega podjetništva, podjetništva mladih, novih tehnologij in digitalizacije ter nastopa na tujih trgih, predvsem v Avstriji, Italiji in Nemčiji. Še naprej si bodo prizadevali za uresničitev zahtev za lažje poslovanje in za to, da bi bili v večji meri del podpornega okolja države, je dodal.