Makete treh možnih različic JEK-a 2 v prostorih Gen energije. Foto: MMC RTV SLO
Makete treh možnih različic JEK-a 2 v prostorih Gen energije. Foto: MMC RTV SLO

Gen energija je novinarjem danes predstavila interno oceno ekonomike projekta JEK 2. Kot je pojasnil izvršni direktor za finance pri Gen energiji Kruno Abramovič, so oceno pripravili na podlagi javno dostopnih podatkov mednarodnih organizacij in glede na dosedanje izkušnje z NEK-om, in ne na zavezujočih ponudbah potencialnih dobaviteljev JEK-a 2. Natančnejša finančna konstrukcija bo znana pred dokončno investitorjevo odločitvijo, ki je predvidena v letu 2028.

Gen energija tako trenutno predvideva, da bi bili stroški zgolj gradnje drugega bloka pri moči elektrarne 1000 megavatov 9,3 milijarde evrov, stroški gradnje pri moči elektrarne 1650 megavatov pa 15,4 milijarde. Pri tem so poudarili, da so bili pri pripravi ocene "konservativni" in so v izračun vključili višje možne postavke, in ne najnižjih.

V strošek gradnje po stalnih cenah niso vključeni stroški financiranja, ki na koncu predstavljajo pomemben del cene in so, kot poudarjajo v Gen energiji, močno odvisni od virov financiranja. "Finančna konstrukcija in viri financiranja bodo znani in določeni pred dokončno investitorjevo odločitvijo, ki je predvidena v letu 2028. Družba Gen energija sama ni zmožna zagotoviti vseh finančnih virov za JEK 2, zato je vloga države pri izvedbi tako pomembnega strateškega projekta ključna." Večji kot bo vložek države, nižji bodo stroški financiranja, poudarjajo v Gen energiji.

Prav od stroškov financiranja bo močno odvisna tudi cena elektrike iz JEK-a 2. Razpon stroškovnih cen bo po predvidevanju Gen energije glede na izbrano moč reaktorja med 42 in 47 evri na megavatno uro ali v povprečju 44,5 evra za megavatno uro. A k temu je treba dodati še stroške financiranja. V primeru uravnoteženega povprečnega stroška kapitala pri dveh odstotkih ocenjujejo povprečno ceno elektrike iz elektrarne za povrnitev naložbe na 66 evrov na megavatno uro, pri 3-odstotnem strošku kapitala je ta cena 81 evrov, pri štirih odstotkih 99 evrov in pri šestih odstotkih 144 evrov na megavatno uro.

Koliko bo stal JEK 2?

Strošek financiranja bo močno vplival na ceno, zato je zelo pomembno, kakšna bo vloga države, ali bo prevzela poroštvo in zagotovila poceni financiranje, je poudaril generalni direktor Gen energije Dejan Paravan. V Gen energiji predvidevajo, da bi 20 do 30 odstotkov naložbe financirali z lastnimi sredstvi in sredstvi (domačih in morda tudi tujih) partnerjev, od 70 do 80 odstotkov pa z zadolževanjem.

Na pobudo ministrstva za okolje, podnebje in energijo bo Gen energija izvedla tudi mednarodno recenzijo vhodnih podatkov ekonomike projekta. Izsledki naj bi bili znani septembra, torej pred predvidenim referendumom o JEK-u 2.

Predstavili so tudi študijo priključitve JEK-a 2 na elektroenergetski sistem, ki jo je izdelal Elektroenergetski inštitut Milan Vidmar. Študija nakazuje, da je z vidika vpliva na elektroenergetsko omrežje optimalna velikost bloka do 1300 megavatov neto električne moči, izbira večje enote, na primer 1650 megavatnega bloka, bi že zahtevala večja vlaganja.

Družba Gen energija je v ponedeljek na ministrstvo za naravne vire in prostor ter na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v usklajevanje poslala osnutek predloga pobude za začetek državnega prostorskega načrtovanja. Več kot dvesto strani dokument bo v usklajevanju predvidoma mesec dni.

Gen energija bo začela tudi intenzivno obveščanje javnosti o projektu JEK 2. Poleg potujoče predstavitve projekta, ki bo obiskala različne kraje po Sloveniji, naj bi v četrtek zaživela tudi spletna stran jek2.si, na kateri bodo zbrane ključne informacije o projektu.

Mladi za podnebno pravičnost pozvali k verodostojnim informacijam

Na predstavitev ocene ekonomike projekta nove jedrske elektrarne v Krškem so se odzvali tudi Mladi za podnebno pravičnost. Poudarili so, da morajo biti prebivalci Slovenije seznanjeni z verodostojnimi, strokovnimi in točnimi informacijami, v ta namen so pripravili napotke v petih točkah, s katerimi bi to dosegli.

Pozvali so, naj bodo analize, ki jih je naročil investitor v JEK 2, Gen energija, javnosti predstavljene šele po izvedbi neodvisnega strokovnega pregleda za to usposobljene institucije. Ta naj bo izbrana na razpisu, pri katerem naj nima investitor nobene vloge.

Pozvali so tudi, naj v javnosti predstavljena stroškovna cena električne energije iz JEK-a 2 vključuje vse stroške jedrske elektrarne skozi njen celotni življenjski cikel. "Tako naj na transparenten in razumljiv način zaobjame vse postavke, še posebej pogosto pozabljene stroške financiranja, stroške nadomestil za občine, stroške dolgoročnega skladiščenja visokoradioaktivnih odpadkov in stroške razgradnje," poudarjajo.

Pred javno predstavitvijo ekonomike projekta JEK 2 naj se, tako Mladi za podnebno pravičnost, opravi poglobljena analiza občutljivosti projekta. Ta naj pokaže, kakšen je mogoč razpon stroškovne cene elektrike iz JEK-a 2 glede na ključne vhodne spremenljivke projekta, med drugim spremembo cene projekta, spremembo tržne cene električne energije ter višje stroške gradnje skladišča za visokoradioaktivne odpadke in razgradnje objekta. Da javnost o podatkih ne bo dvomila, naj se na spletu objavita celotna študija in njihov strokoven, a hkrati poljuden povzetek, pravijo. Ob tem naj investitor tudi pojasni, zakaj nastajajo razlike med njegovimi ocenami stroškov projekta in ocenami o visoki stroškovni ceni za JEK 2 nekaterih priznanih strokovnjakov.

Okvir za zagotavljanje verodostojnih in nepristranskih informacij o gradnji JEK-a 2 je po mnenju Mladih za podnebno pravičnost še toliko pomembnejši zaradi preteklega dogajanja v slovenskem energetskem sektorju, pri čemer med drugim izpostavljajo zgodbo s Tešem 6.