Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Banke so 15. julija SID banki posredovale prvo mesečno prijavo odlogov plačil obveznosti kreditojemalcev in prvo mesečno prijavo kreditnih pogodb, sklenjenih med marcem in junijem, so navedli. Vsota glavnic sklenjenih kreditov z državnim poroštvom je 28. julija znašala 16,88 milijona evrov. Višina izdanih poroštev za sklenjene odloge plačil kreditnih obveznosti pa je 20. julija dosegla 46,75 milijona evrov.

"Število vlog za odobritev odlogov plačil in likvidnostnih kreditov za blažitev posledic epidemije covid-19 dokazuje, kako smiseln je za slovensko gospodarstvo ta ukrep," so navedli na finančnem ministrstvu. K oživitvi gospodarske dejavnosti poleg vladnih ukrepov prispeva tudi dejstvo, da so javne finance stabilne in banke likvidne.

Spomnili so, da so banke za odlog plačila obveznosti po interventnem zakonu, ki je bil sprejet marca, po podatkih Banke Slovenije prejele 23.100 vlog kreditojemalcev v skupni vrednosti odloženih plačil 333 milijonov evrov. Zakon o državnih jamstvih za posojila malim in srednjim podjetjem do 80 odstotkov glavnice, velikim podjetjem pa do 70 odstotkov glavnice, velja od konca aprila. Država bo po njem jamčila za posojila v vrednosti največ 10 odstotkov lanskih letnih prihodkov, in sicer podjetjem, ki niso v težavah.

Posojila bodo morala biti namenjena izključno financiranju osnovne dejavnosti, njihova ročnost pa ne sme biti daljša od petih let. Država bo krila določen delež glavnic kreditnih pogodb, katerih skupni znesek ne presega dveh milijard evrov.