Oktobra se je v proračunu znašlo za slabih 78 milijonov evrov presežka. Foto: Pixabay
Oktobra se je v proračunu znašlo za slabih 78 milijonov evrov presežka. Foto: Pixabay
false
Oktobra je Slovenija počrpala za 7,4 milijona evrov evropskih sredstev, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 36 milijonov evrov. Foto: Reuters

Oktobra se je v državni proračun steklo 777,3 milijona evrov prihodkov, kar je 37,5 milijona evrov več kot v lanskem oktobru, medtem ko so se odhodki zmanjšali za 52,2 milijona evrov na 699,6 milijona evrov. V lanskem oktobru je državni proračun ustvaril 12 milijonov evrov primanjkljaja.

Zastavite vprašanje Miru Cerarju!
.
Miro Cerar
bo gost nocojšnje oddaje Odmevi. Teme pogovora bodo: ustavna obtožba SDS-a zaradi primera Ahmad, proračun, arbitraža in odnosi s Hrvaško, stanje v Kliničnem centru Ljubljana in slovenskem zdravstvu, izid predsedniških volitev in volilno leto 2018. Z njim se bo pogovarjal Slavko Bobovnik.

.

Uporabnike MMC-ja vabimo, da tudi sami predlagate vprašanje za predsednika vlade in ga pošljete na mmc-uredniki@rtvslo.si. Uredništvo Odmevov bo izbralo eno od vprašanj, ki ga bo voditelj Slavko Bobovnik zastavil predsedniku vlade.

Prilivi iz davčnih prihodkov so oktobra skupaj dosegli 723,3 milijona evrov, kar je 63,2 milijona evrov več kot oktobra lani. Realizacija dohodnine se je glede na lanski oktober izboljšala za 19,7 milijona evrov in je dosegla 105,9 milijona evrov, zvišali pa so se tudi prilivi iz davka od dohodkov pravnih oseb (za 17,9 milijona evrov na 61,7 milijona evrov) in davka na dodano vrednost (za 39,7 milijona evrov na dobrih 343 milijonov evrov).

Oktobra je Slovenija počrpala za 7,4 milijona evrov evropskih sredstev, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 36 milijonov evrov.

Domači tekoči transferji
Tudi oktobra največji delež med odhodki predstavljajo drugi domači tekoči transferji, in sicer je bilo izplačanih za 285,9 milijona evrov. Sledijo transferji posameznikom in gospodinjstvom v višini 98,9 milijona evrov ter izplačila plač in prispevkov, ki so znašala 97,7 milijona evrov. Večji delež med odhodki so predstavljali še izdatki za blago in storitve, za katere je bilo treba plačati 54,6 milijona evrov, za vse investicijske odhodke in transferje skupaj pa je šlo 63,6 milijona evrov.

V prvih desetih mesecih skupaj se je v državni proračun steklo približno 7,3 milijarde evrov, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Hkrati so se odhodki zmanjšali za odstotek na prav tako 7,3 milijarde evrov. Za celotno leto 2017 vlada še načrtuje primanjkljaj, leta 2018 pa naj bi se prvič po desetih letih prelil v presežek.

Največje znižanje odhodkov od januarja do oktobra v primerjavi z enakim obdobjem lani je bilo pri plačilih obresti v tujino, in sicer za več kot eno tretjino, pri čemer so se plačila domačih obresti nekoliko povečala. Skupaj je v desetih mesecih država za obresti plačala 895,9 milijona evrov.