Lendavska Nafta Petrochem. Foto: BoBo
Lendavska Nafta Petrochem. Foto: BoBo

Omenjeno podjetje je v Sloveniji za nakup v Lendavi na naslovu stečajnega dolžnika ustanovilo podjetje Marcus Aurelius, njegova direktorica Darja Erceg pa je povedala, da izpeljava pogodbe še poteka in da bo uresničena v tem ali na začetku prihodnjega meseca. Potrdila je tudi, da bodo opremo preselili, najprej najbrž v Egipt, nepremičnine pa ponudili na trgu, ker je to interes kupca od samega začetka. Več pa za zdaj ne more povedati.

Po besedah stečajnega upravitelja Silva Zorca občina Lendava ni izkoristila predkupne pravice, ki je kot zadnja imela to možnost, saj se ji je družba Liberty Two Methanol LLC iz Delawara v ZDA že prej odpovedala.

Na občini Lendava so pojasnili, da je občina pri stečajnem upravitelju večkrat poizvedovala o prodaji, 9. decembra pa so dobili pisno zagotovilo, da novi kupec vzpostavlja ekološko neoporečno industrijo ter da so dostopne poti vpisane v parcele kot služnost.

"Najugodnejši ponudnik nas je obvestil, da je že opravil nekaj informativnih pogovorov z interesenti za nakup zemljišč v industrijski coni Nafte v Lendavi. Interesenti za nakup zemljišč so pomembni evropski izdelovalci iz kovinskopredelovalne industrije oziroma logistične dejavnosti, ki bi ob nakupu zemljišč zagotovo odprli številna delovna mesta v Lendavi. Pri njih naj bi obstajal celo strah, ali bo lokalni trg delovne sile lahko zagotovil njihove potrebe. Vsi interesenti naj bi vzpostavili ekološko neproblematične dejavnosti," je povedal direktor občinske uprave Mihael Kasaš.

Kupnina v višini 2,8 milijona evrov

Po prodaji, vredni 2,8 milijona evrov, bo unovčena večina Petrochemovega premoženja, nekaj malega zalog formalina bodo prodali v kratkem, potem pa bo stečajni postopek, ki se je začel septembra 2014, končan, je še povedal Zorec.

Stečajno premoženje je decembra 2019 sicer prodal družbi Technobell iz Kopra, a je ta od nakupa odstopila. Po prodaji ključnega Petrochemovega premoženja možnosti za ponovni zagon petrokemične dejavnosti oziroma za pridobivanje formalina in smol v Lendavi praktično ni več.

Kompleks zemljišč in tovarniških objektov

Nepremičnine v naravi obsegajo kompleks zemljišč, tovarniških objektov ter infrastrukture in rezervoarjev z obrati formalina, sintetičnih mas in fenolnih smol v industrijski coni Nafte Lendava, pa tudi 51-odstotni poslovni delež v družbi Industrijske storitve.

Obrat formalina predstavljajo zemljišča in zgradbe za pridobivanje formalina v tovarnah F1, F2 in F3 ter skladiščni prostori za skladiščenje formalina in surovine metanola skupaj s procesno opremo. Pri obratu sintetičnih mas gre za zemljišča in zgradbe za izdelavo sintetičnih mas vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje ureje, melamina, drugih surovin in izdelkov ter procesno opremo. Obrat fenolnih smol obsega zemljišča in zgradbe za izdelavo fenolformaldehidnih smol, vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje fenola in fenolformaldehidnih smol, ter procesno opremo.

K spremljevalni podporni enoti pa spadajo zemljišča in zgradbe upravne zgradbe, razvojnega laboratorija, laboratorija za preverjanje kontrole kakovosti, enote za izvajanje tehtanja in ostale logistike, enote energetskih medijev ter rezervoar za skladiščenje metanola in oprema.
V sklopu je prodana tudi najnovejša tovarna formalina F2, ki je bila zgrajena po najvišjih ekoloških standardih in zagnana leta 2009. Delala je samo do stečaja Nafte Petrochem septembra 2014. Vredna je bila 6,1 milijona evrov, podjetje pa se je za naložbo zadolžilo.