Direktor Damjan Oražem zavrača razloge za svojo razrešitev. Foto: BoBo
Direktor Damjan Oražem zavrača razloge za svojo razrešitev. Foto: BoBo

Kot je na srečanju z novinarji pojasnil Damjan Oražem, ministrica Aleksandra Pivec trdi, da kot direktor zavoda ni poskrbel za to, da bi lovišča s posebnim pomenom dobila denar iz proračuna za financiranje javne službe, ki jo izvajajo. Kot direktor naj prav tako ne bi upošteval poziva strokovnega sveta zavoda, da naj direktor in svet okrepita dejavnosti za zagotovitev javnih sredstev za pokritje javnih nalog teh lovišč.

Poudaril je, da se lovišča s posebnim namenom financirajo skoraj izključno iz tržnih prihodkov zavoda, ki jih prinašata lovski turizem in prodaja mesa uplenjene divjadi. Denar za delovanje javnih funkcij teh lovišč bi morala po zakonu zagotavljati država, a tega po njegovih besedah ne počne. Dodal je, da mu vlada očita nekaj, kar je očitno izvedeno in razvidno tudi v javno dostopnem vladnem gradivu. Vlada se je leta 2018 namreč seznanila s poročilom, ki vključuje tudi poziv zavoda za gozdove k zagotovitvi manjkajočih sredstev za lovišča s posebnim namenom.

Vlada Oražmu očita tudi nezadovoljiv sanacijski načrt za omenjena lovišča za letos. Oražem je glede tega dejal, da je predvidena finančna izguba lovišč posledica splošnih težav v turizmu zaradi pandemije covida-19. Število lovskih gostov je namreč upadlo, prav tako tudi cene divjačinskega mesa. "Za koronavirusno krizo ne more biti kriv direktor zavoda za gozdove, zavod pa tudi ni bil upravičen do dodatnih sredstev za pomoč loviščem," je poudaril.

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Foto: BoBo
Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Foto: BoBo

Nepravilnosti v zasebnem podjetju?

Oražem je po navedbah vlade sporno ravnal tudi v zasebnem podjetju, saj naj bi opravljal dejavnosti, ki so enake ali podobne dejavnostim zavoda za gozdove. "Zasebno podjetje, ki sva ga z ženo ustanovila leta 1992, torej pred ustanovitvijo Zavoda za gozdove Slovenije, v svoji zgodovini nikoli niti v enem primeru ni izvajalo očitanih dejavnosti," je poudaril. Pojasnil je, da se podjetje ukvarja s prodajo konjeniške opreme.

Vlada Oražmu očita tudi zaposlitev družinske članice na zavodu in kršenje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Protikorupcijska komisija mu je izrekla opomin, vendar le zato, ker pred podpisom pogodbe o zaposlitvi s tem ni pisno seznanil predsednika sveta zavoda. Oražem poudarja, da ta oseba z njim ni v sorodstvenem ali drugačnem razmerju, prijavljena pa je v istem gospodinjstvu. To je na podeželju za tiste, ki živijo na isti hišni številki, po njegovih besedah običajno.

Po nekaterih navedbah naj bi bile v ozadju načrtovane razrešitve tudi kraje lesa v državnih gozdovih. Oražem poudarja, da zavod izda odločbe za sečnjo lesa, morebitna kraja posekanega lesa pa ni v njegovi pristojnosti. "Razumno bi bilo, da se država tudi o razrešitvah direktorjev odloča na podlagi ugotovitev pristojnih organov, ne pa na podlagi za lase privlečenih argumentov in neargumentiranih novic medijev skrajnega političnega pola," je še poudaril.