Pod družbo Pro Plus spadata tako POP TV kot Kanal A. Foto: BoBo
Pod družbo Pro Plus spadata tako POP TV kot Kanal A. Foto: BoBo

O prevzemu mora odločiti še agencija za varstvo konkurence. Novinarske organizacije opozarjajo na posledice morebitne spremembe na medijskem trgu.
Skupina United Group je na začetku julija objavila, da je od družbe CME kupila medijski portfelj v Sloveniji (Pop TV, Kanal A) in na Hrvaškem (Nova TV), vlogo za soglasje za prevzem družbe Pro Plus je na ministrstvo za kulturo in agencijo za varstvo konkurence oddala družba v njeni lasti Slovenia Broadband s sedežem v Luxembourgu.

Ministrstvo je zeleno luč za prevzem že prižgalo, na agenciji pa postopek presoje še poteka, poročata časnika Delo in Večer. Kot sta izvedela časnika, je ministrstvo vlogo s sklepom zavrglo zaradi nepristojnosti. Svojo odločitev je utemeljilo s tem, da družba Pro plus v razvidu medijev ni vpisana kot izdajatelj televizijskega programa, zato Slovenia Broadband za prevzem ne potrebuje soglasja.

To je najmanj nenavadno, ker zakon o medijih v 57. členu jasno določa, kdo ali kaj so povezane osebe, in po tem členu je nedvoumno, da Pro Plus, Pop TV in Kanal A spadajo pod povezane osebe, dodaja Delo. Na vprašanje, zakaj pri presoji niso upoštevali 57. člena zakona o medijih, so na ministrstvu odgovorili, da "nimajo pravne podlage, da bi v okviru tega postopka razširili odločanje o soglasju tudi na povezane osebe", češ da se člen o omejevanju konkurence nanaša zgolj na pridobitev neposrednega lastniškega deleža izdajatelja medija.

Po mnenju medijskega strokovnjaka Marka Milosavljevića je povezava skupine United Group in medijske hiše Pro Plus "verjetno največja in pomembna tovrstna združitev v slovenskem medijskem prostoru od osamosvojitve dalje". Regulatorji bodo imeli zahtevno nalogo, saj bodo morali natančno preučiti vpliv nakupa na več trgih, je opozoril poleti.

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so opozorili, da bi lahko imel prevzem velike posledice za slovenski medijski trg, zato so agencijo za varstvo konkurence prav tako pozvali, naj skrbno pretehta vse vidike povezovanja.