Rudolf Petan je na novinarski konferenci poudaril, da v SDS-u nasprotujejo zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in zakonu o varstvu potrošnikov. Foto: MMC RTV SLO/Marjetka Nared
Rudolf Petan je na novinarski konferenci poudaril, da v SDS-u nasprotujejo zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in zakonu o varstvu potrošnikov. Foto: MMC RTV SLO/Marjetka Nared
Po predlaganem zakonu proizvajalcu ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku ne bi bilo treba izročiti garancijskega lista.

Poslanec SDS-a Rudolf Petan je na novinarski konferenci ocenil zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in zakon o varstvu potrošnikov, ki "tvorita neke vrste dvojčka, s tem, da je zakon o tehničnih zadevah že v državnem zboru, zakon o varstvu potrošnikov pa je še v fazi priprave. Vlada pa zbira pripombe zaradi pritiska javnosti, ki je že nastal, predvsem zaradi ukinitve garancije."

"Nekateri proizvajalci garancije ne bodo dajali"
"Kvalitetni domači proizvajalec bo še naprej dajal garancije, to pa pomeni, da bo imel urejeno servisno službo, da bo imel svoje in pogodbene serviserje, da bo imel skladišče rezervnih delov, kar pomeni dodatni strošek. Pojavil pa se bo nekdo, ki bo ustanovil firmo in bo prodajal nizkocenovne izdelke, ki garancije ne bo dal. Ker bo cenovno ugoden, bodo potrošniki kupovali. Ko bo prišlo do težav, bo prodal veliko teh izdelkov, ko bo treba servisirati izdelke, bo lastnik zaprl podjetje in odšel v tujino z denarjem, ki si ga je nabral," je pojasnil Petan. Po mnenju Slovenske demokratske stranke zato ta dva zakona pomenita "pokop Gorenja in še nekaterih drugih proizvajalcev tehničnega blaga v Sloveniji".

"Država mora skrbeti za varstvo potrošnikov"
Po Petanovih besedah je tudi varstvo potrošnikov eno takih področij, kot so recimo skrb za zdravo prehrano, za čisto okolje ali za prometno varnost, in za ta področja se ustanovljajo tudi posebne institucije. "Konkreten primer v Sloveniji je Zveza potrošnikov Slovenije, ki mora imeti tudi pravno podlago. Ob tem, da tudi država ne samo, da ustanavlja institucije, mora skrbeti za varstvo potrošnikov, in ravno na tem podorčju varovanja potrošnikovih pravic naj bi vlada popustila v tej svoji vlogi in potrošnike prepustila same sebi na milost in nemilost tržnim mešetarjem," meni Petan.

"Vlada se sklicuje na horizontalno zakonodajo, ki je že upoštevana"
Petan pojasnjuje, da zakon o tehničnih zadevah vsebuje alinejo, ki govori o listinah, ki morajo biti priložene ob dajanju v promet oz. ob začetku uporabe tehničnih izdelkov. "V Evropi se govori o nekem novem pristopu horizontalne zakonodaje, na katero se sklicuje tudi vlada, vendar so to tisti minimalni standardi, ki so že zajeti v predpisih, ki so v Sloveniji. Mi imamo celo višje standarde, tako kot ostale razvite države v Evropski uniji," poudarja Petan.

Petan še poudarja, da je v zakonu o varstvu potrošnikov med drugim zapisano, da se črta vsebina, da se na blago izda garancija za brezhibno delovanje, kar se zagotavlja z vzdrževanjem in zamenjavo njegovih delov. "Črta se, da mora za blago proizvajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov, istočasno pa tudi, da mora biti garancijski list za potrošnika razumljiv. Kadar je ta izdelek namenjen prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti ta v slovenskem jeziku," dodaja.