1,4 milijarde evrov je bilo prihodkov od prodaje, kar je 19 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. S prodajo naftnih derivatov je skupina ustvaril 37 odstotkov dobička pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA), s prodajo trgovskega blaga 16 odstotkov, z energetskimi in okoljskimi sistemi 20 odstotkov, s prodajo utekočinjenega naftnega plina osem odstotkov, s prodajo in trgovanjem z drugimi energenti pa 15 odstotkov, štiri odstotke pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Petrol ima v Sloveniji 319, na Hrvaškem 107, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 14, v Črni gori 12 in na Kosovu 11 bencinskih servisov. Foto: BoBo

Petrol je na ravni skupine v prvih treh mesecih prodal 906.500 ton proizvodov iz nafte oz. 24 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Razlog je po njihovih besedah nižja prodaja ekstra lahkega kurilnega olja, ki se nadomešča s prodajo drugih energentov za ogrevanje. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 44.200 tisoč ton, kar je 15 odstotkov več kot 2018.

S prodajo trgovskega blaga na 505 bencinskih servisih je skupina imela 130,8 milijona evrov prihodkov, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Skupina, ki je lani ustvarila 5,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje oz. 20 odstotkov več kot v letu 2017 ter čisti dobiček v vrednosti 91,8 milijona evrov, rast načrtuje tudi letos.