Foto: EPA
Foto: EPA

Predlagana novela zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki je objavljena na spletni strani E-demokracija, v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav z namenom visokokvalificirane zaposlitve.

Napovedanih je več novosti. Za visokokvalificirano zaposlitev bi morali imeti pogodbo o zaposlitvi za najmanj šest mesecev, medtem ko jo imajo po veljavni zakonodaji za najmanj eno leto.

Še naprej bi morali izpolnjevati pogoje za opravljanje reguliranih poklicev, pri nereguliranih poklicih pa bi morali izkazati visoke poklicne kvalifikacije. Pri poklicih informativno-komunikacijske tehnologije bi lahko modro karto EU-ja pridobili tudi, če ne bi imeli formalne izobrazbe.

Visoko poklicno usposobljenost bi izkazali z najmanj tremi leti ustreznih delovnih izkušenj v zadnjih sedmih letih, delovne izkušnje pa bi morale biti primerljive z visokošolskimi kvalifikacijami.

Predlog ureja tudi plače. Plača tujca za visokokvalificirano zaposlitev bi morala biti vsaj v višini povprečne mesečne bruto plače, nazadnje objavljene v uradnem listu. Po trenutno veljavni zakonodaji morajo imeti ti tujci plačo v vrednosti 1,5 povprečne mesečne bruto plače.

Poleg tega bi imeli tujci po enoletnem bivanju na podlagi modre karte v prvi državi članici EU-ja pravico vstopa, prebivanja in dela v drugi državi članici EU-ja, in sicer za namen zaposlitve na podlagi modre karte EU-ja, ki jo po poenostavljenem in hitrejšem postopku pridobijo v drugi državi članici EU-ja.

Kot po veljavni zakonodaji bi lahko imetniki modre karte EU-ja to karto podaljšali, v času njene veljavnosti pa ob izpolnjenih pogojih zamenjali delovno mesto ali delodajalca.

Možnost sezonskega dela v turizmu in gostinstvu

Nova pogoja za soglasje za izdajo modre karte bi bila, da delodajalec ni napovedal odpuščanja večjega števila delavcev ali da ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov. "Razlog za dopolnitev pogojev je v praksi nekaterih delodajalcev, da delavce odpuščajo za nekaj mesecev in jih potem ponovno zaposlujejo," je navedeno v predlogu, ki tudi zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, predvsem v poletnih in zimskih mesecih, sezonsko delo, ki je zdaj na voljo v kmetijstvu in gozdarstvu, uvaja tudi v turizmu in gostinstvu.

Tujcem, ki v Sloveniji zakonito prebivajo zaradi drugih razlogov, torej ne zaradi dela, bi na ministrstvu za delo dali možnost, da se do izdaje izkaznice dovoljenja za prebivanje, na kateri je označen dostop na trg dela, zaposlijo na podlagi veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje in informativnega lista, ki ga izda zavod za zaposlovanje.

Predvidena je tudi nova evidenca delodajalcev, pravnomočno kaznovanih za prekrške delovne zakonodaje, ki naj bi tujcem s soglasjem za zaposlitev, samozaposlitev ali delo ter tujcem, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, omogočila seznanitev s kršitelji.