Prihodki bodo po načrtih dosegli 9,2 milijarde evrov, odhodki pa 13,4 milijarde evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj za letos tako znaša 4,2 milijarde evrov oz. 9,3 odstotka. Foto: BoBo
Prihodki bodo po načrtih dosegli 9,2 milijarde evrov, odhodki pa 13,4 milijarde evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj za letos tako znaša 4,2 milijarde evrov oz. 9,3 odstotka. Foto: BoBo

V letošnjem proračunu je bilo načrtovanih za 10,4 milijarde evrov odhodkov. Intervencijski ukrepi financiranja epidemije covida-19 zahtevajo rebalans, iz predloga je razvidno, da se proračunski odhodki dvigajo na blizu 13,4 milijarde evrov. Prvi pregled kaže, da dodatna sredstva dobivajo vsa ministrstva, razen obrambnega, kulturnega in ministrstva za javno upravo. Reze pa lahko pričakujejo nevladni uporabniki.

Za zdravstvo dodatnih 140 milijonov

Ministrstvu za zdravje naj bi bilo letos dodeljenih dodatnih 140 milijonov (72-odstotni dvig), podoben znesek dobiva gospodarsko ministrstvo, pod katero spadajo blagovne rezerve. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je dodeljenih 36 odstotkov več sredstev za financiranje socialnega varstva in nadomestil družinskih prejemkov (iz naslova protikoronskih ukrepov, sprejetih od aprila naprej), ministrstvo za notranje zadeve naj bi prejelo 40 milijonov več, zlasti za financiranje policije, obrambni resor pa naj bi se odpovedal 31 milijonom (sredstva so vzeta postavki za naravne nesreče in opremi za vojsko). Več dobivata zunanje ministrstvo in kmetijski resor, ta zlasti za namene razvoja podeželja, gozdarstvo in intervencijske ukrepe zaradi epidemije. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport bo več sredstev prejelo na postavki financiranja osnovnih šol, znanstvenoraziskovalno dejavnost pa čaka 22 milijonski rez.

Vlada je pripravila rebalans proračuna. Foto: BoBo
Vlada je pripravila rebalans proračuna. Foto: BoBo

Kulturi osem milijonov manj

Ministrstvu za kulturo je dodeljenih osem milijonov manj, izstopa znižanje za programe v kulturi in medijih. Znižanje je predvideno pri pravosodnih proračunskih uporabnikih, zvišanje pa za upravne enote. Popolnoma pričakovana je skoraj podvojitev proračunske vreče za finančno ministrstvo, saj je za pokojnine predvidenih dodatnih 215 milijonov (skupaj 1,155 milijarde), za financiranje epidemije pa kar 1,6 milijarde. Več sredstev gre tudi za financiranje javnega dolga. Finančna uprava dobiva več.

Manj denarja tudi za nevladnike

Medtem pa nevladne proračunske uporabnike čaka manj denarja: od urada predsednika republike (za desetino manj) do SAZU-ja. Rezi so različno veliki, največji (–14 %) čaka Državno revizijsko komisijo, ki odloča v postopkih oddaje javnih naročil (drugi tir, Karavanke itd.), pa Fiskalni svet (–12,7 %). Velik padec sredstev (–11 %) je predviden za Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (SOVA). Strmoglavljenje sredstev na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa lahko verjetno iščemo v iztekanju obstoječe finančne perspektive in čakanju na novo. Urad za demografijo dobiva 450 tisočakov, vladni urad za komuniciranje in urad za narodnosti prav tako dobivata nekaj več, SURS in UMAR ter GURS pa manj.

Kot je sporočila vlada, bodo prihodki po načrtih dosegli 9,2 milijarde evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj za letos znaša 4,2 milijarde evrov oziroma 9,3 % BDP-ja. "Padec prihodkov in zvišanje odhodkov glede na sprejeti proračun sta posledica ustavitve gospodarstva v času epidemije covida-19 in sprejetih ukrepov za zaščito prebivalstva ter gospodarstva. Vlada v času krize ni pozabila na državljane in podjetja," sledi iz vladnega sporočila po današnji dopisni seji.