Pretežni del prihodkov družbe izhaja iz dejavnosti upravljanja s premoženjem družbe. Foto: BoBo
Pretežni del prihodkov družbe izhaja iz dejavnosti upravljanja s premoženjem družbe. Foto: BoBo

Šifrer, ki je imetnik 128.168 delnic družbe, ugotavlja, da družba primarne dejavnosti, to je proizvodnje furnirja in plošč na podlagi lesa, ne opravlja več v zadostnem obsegu.

Šifrer: Z nadaljnjim poslovanjem se povzročajo le dodatni stroški
Pretežni del prihodkov družbe izhaja iz dejavnosti upravljanja s premoženjem družbe. S samim nadaljnjim poslovanjem družbe se po Šifrerjevem mnenju povzročajo le dodatni stroški poslovanja, ki zmanjšujejo vrednost premoženja lastnikom oziroma delničarjem, je še zapisano v zahtevi za razširitev skupščine, ki jo je družba objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Za Javor Pivka so sicer načrtovali prisilno poravnavo, a so jo umaknili.