Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Za pomoč podjetjem z namenom omilitve posledic energetske krize letos namenjamo 650 milijonov evrov. Ta denar smo namenili gospodarstvu, da bo lažje prebrodilo energetsko krizo in ohranilo konkurenčnost. Želim si, da čim več prizadetih podjetij izkoristi to pomoč," je dan pred iztekom roka za oddajo vlog dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Kot je poudaril, lahko za pomoč zaprosijo tudi mikro-, mala in srednje velika podjetja, ki imajo sicer za prvo polovico leta regulirano ceno električne energije. "Ta podjetja so zato v prvi polovici letošnjega leta upravičena do pomoči za zemeljski plin ali tehnološko paro, katerih cene niso regulirane. Obenem pa lahko ta podjetja zaprosijo za pomoč za drugo polovico leta za vse tri energente, tudi električno energijo; v drugi polovici leta namreč trenutno še ni regulirana cena niti elektrike niti drugih dveh energentov," so Hana povzeli na ministrstvu.

Aplikacija za elektronsko oddajo vlog deluje na javni agenciji Spirit Slovenija, agencija pa nudi vso potrebno pomoč posameznim upravičencem pri vnosu vlog. Za namen podpore upravičencem pri registraciji in prijavi v aplikacijo za oddajo vlog je Spirit vzpostavil podporni klicni center za tehnično pomoč. Upravičenci lahko pokličejo na številko 051 277 880 še danes do 12. ure, ko se zaključi rok za oddajo vlog.

Začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva, ki bo upravičencem omogočal subvencioniranje povišanih stroškov za energente v tem letu, je prinesel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki je bil sprejet decembra lani, konec januarja pa je DZ sprejel novelo, po kateri do pomoči ne bodo več upravičeni tisti subjekti iz vrst mikro-, malih in srednjih podjetij, ki imajo od 1. januarja regulirane cene elektrike. Regulirana cena velja tudi za gospodinjstva in male poslovne odjemalce.