NLB je v prvem polletju ustvaril 178,6 milijona evrov čistih prihodkov, kar je štiri odstotke manj kot v lani. Se je pa sočasno kar za 20 odstotkov zmanjšal obseg rezervacij in oslabitev. Foto: BoBo
NLB je v prvem polletju ustvaril 178,6 milijona evrov čistih prihodkov, kar je štiri odstotke manj kot v lani. Se je pa sočasno kar za 20 odstotkov zmanjšal obseg rezervacij in oslabitev. Foto: BoBo

Nova ljubljanska banka (NLB) je sicer v prvem polletju ustvaril 178,6 milijona evrov čistih prihodkov, kar je štiri odstotke manj kot v lani. Se je pa hkrati kar za 20 odstotkov zmanjšal obseg rezervacij in oslabitev. Dosegel je 42,8 milijona evrov.

Na ravni skupine NLB so čisti prihodki z 243,6 milijona evrov za tri odstotke zaostajali za doseženim v lanskem prvem polletju. Oslabitve in rezervacije so bile z 41 milijoni evrov za 38 odstotkov manjše kot lani. Član uprave Andreas Burkhardt je pri napovedih za drugo polovico leta zadržan, dejal je, da bodo rezervacije verjetno višje kot v prvem polletju, a v celotnem letu bodo nižje kot lani.

Skupina je obseg slabih kreditov v polletju znižala za približno 100 milijonov evrov, tovrstna prizadevanja se bodo, tako Burkhardt, v drugi polovici leta še pospešila.

Poslovni izid pred oslabitvami in rezervacijami je tako na ravni banke v letošnjem prvem polletju dosegel 86,2 milijona evrov, kar je tri odstotke manj kot v istem obdobju lani. Na ravni skupine pa je bil z 98,6 milijona evrov za dva odstotka nižji kot v obdobju od januarja do junija lani.

Letošnje leto bo boljše od lanskega
Z rezultati vodstva se je v četrtek seznanil nadzorni svet. "Za nami je šest pozitivnih četrtletij. S prestrukturiranjem smo ustvarili stabilnost in s tem trdne temelje za delovanje naprej," je poudaril predsednik uprave NLB-ja Janko Medja.

Kot je dejal, je polletni rezultat skupine NLB dober in nekoliko nad načrti. V drugi polovici leta zaradi slabitev in rezervacij Medja sicer ne pričakuje enake dinamike, a še vedno vztraja pri napovedi, da bo letošnje leto boljše od lanskega.

Velik konkurenčni pritisk
Član uprave Blaž Brodnjak je poudaril, da je trenutno bančno okolje izrazito konkurenčno. Glede na potencial je na trgu še vedno veliko bank, od tega jih je šest, sedem izrazito agresivnih pri tržnih pristopih, ponekod gredo cenovne ravni že na raven izpred krize in bi se dolgoročno lahko izkazale za nevzdržne.

"Zaradi velikega konkurenčnega pritiska in potrebe po izkazovanju rezultatov se pojavlja težnje, ki lahko dolgoročno negativno vplivajo na donosnost bančnega sektorja. Edini odgovor na to je konsolidacija, ki pa bo trajala več let," je ocenil Brodnjak.

Rezultat NKBM-ja je posledica racionalizacije
Skupina NKBM je v prvem polletju ustvarila 12,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 41 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Tak rezultat je posledica doslednega uresničevanja strateških usmeritev, prestrukturiranja in racionalizacije, pravi prvi nadzornik Peter Kukovica. Za NKBM je to šesto četrtletje zapored s pozitivnim rezultatom.

V prvem polletju so vse družbe v skupini Nove Kreditne banke Maribor (NKBM) nadaljevale s premišljeno optimizacijo stroškov, kar se je odrazilo v šestodstotnem znižanju operativnih stroškov glede na enako obdobje lani, je povedal Kukovica.

Skupina NKBM je v prvih šestih mesecih ustvarila 84,7 milijona evrov prihodkov, večina teh so čiste obresti v višini 49,9 milijona evrov in čiste opravnine v višini 27,6 milijona evrov. Skupina je oblikovala za 21,4 milijona evrov neto rezervacij in oslabitev, kapitalska ustreznost pa je bila pri 24,08 odstotka. Bilančna vsota se je zmanjšala za 3,2 odstotka na 4,23 milijarde evrov.

S prvimi polletnimi ocenami poslovanja matične banke NKBM so se nadzorniki seznanili že konec julija. Čisti dobiček banke je v prvem polletju znašal 22,5 milijona evrov, kar je 52 odstotkov več kot pred letom dni.

V prvem polletju je bilo v NKBM opaziti rast števila novih kreditnih poslov tako na področju poslovanja s prebivalstvom kot pri poslovanju z gospodarskimi družbami.

Povečale so se tudi vloge nebančnega sektorja, kar v banki pripisujejo krepitvi zaupanja med varčevalci in povečanemu optimizmu, ki je posledica pozitivnih gospodarskih kazalnikov in spodbudnih napovedi, pa tudi znižanih obrestnih mer in padca cen nepremičnin.

Skupina NKBM ima 1707 zaposlenih
V skupini NKBM s 1707 zaposlenimi, ki zajema obvladujočo banko NKBM in 10 odvisnih družb, se je v prvem polletju skladno z načrti nadaljevala konsolidacija. Poleg NKBM je dobiček ob koncu polletja ustvarilo še šest družb v skupini: Poštna banka Slovenije, KBM Infond, Moja naložba, KBM Leasing, KBM Invest in M-Pay.

Med pomembnejšimi poslovnimi dogodki letošnjega prvega polletja je bil podpis pogodbe o prodaji NKBM-ja in njene skupine s finančnim skladom Apollo in Evropsko banko za obnovo in razvoj. Pogodba je bila podpisana 30. junija, zaključek prodajnega postopka pa se pričakuje po pridobitvi dovoljenj nadzornih organov, plačilu kupnine ter prenosu delnic na kupca.