Ker so v Vegradu ugotovili več nepravilnosti, je vlada sprejela nekaj priporočil in ukrepov, ki naj bi v prihodnje takšne kršitve preprečili in zagotovili učinkovitejše sankcioniranje kršilcev. Foto: MMC RTV SLO
Ker so v Vegradu ugotovili več nepravilnosti, je vlada sprejela nekaj priporočil in ukrepov, ki naj bi v prihodnje takšne kršitve preprečili in zagotovili učinkovitejše sankcioniranje kršilcev. Foto: MMC RTV SLO

Vlada je obravnavala zaključno poročilo o dogajanju v velenjskem gradbenem podjetju in ugotovila, da je zakonodaja ustrezna, ampak je vsi ne poznajo dobro, je po seji vlade pojasnil minister za pravosodje Aleš Zalar in dodal, da je bilo poslovanje Vegrada nepregledno, težave so se pojavljale pri postavljanju posebnih revizorjev ter v povezavi z odgovornostjo uprave in nadzornikov za rezultate in poslovno politiko.

Prav zato so na ministrstvu za gospodarstvo izdelali pregled ukrepov in možnosti, ki jih zagotavljajo določbe zakona o gospodarskih družbah in stečajnega zakona, torej korporacijskega prava. Zdaj bo ministrstvo priporočila poslalo vsem nadzornikom v družbah, kjer je država posredni ali neposredni, manjšinski oz. večinski lastnik, zato da bodo ti lahko na primeren in pravočasen način ukrepali, ko se bodo pojavili primeri, ki pomenijo kršitev zakonodaje, je še pojasnil pravosodni minister.

Kako preprečiti neplačevanje prispevkov?
Eden najbolj perečih problemov v zadnjem času je tudi problematika neplačevanja socialnih prispevkov. DZ v okviru pokojninske reforme že obravnava zakonska določila, ki izključujejo možnost, da delodajalci popolnoma ali delno odpišejo oz. odlagajo izplačevanje prispevkov za pokojninsko zavarovanje, je o tej temi dejal Zalar in dodal, da je vlada ministrstvu za zdravje naložila, da na enak način uredi tudi plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

Če ne gre drugače, tudi ukrepi kazenske narave
En vidik ukrepov za preprečevanje primerov, kot je Vegrad, ponuja tudi korporacijsko pravo, meni Zalar. Gre za ukrepe, ki jih lahko uveljavljajo lastniki, nadzorniki in uprava zoper tiste, ki škodujejo poslovanju določene gospodarske družbe. Drugi sklop ukrepov je kazenske narave, vključuje pa morebitne postopke zaradi kaznivih dejanj na področju gospodarstva.

Ministrstvo za pravosodje je vrhovnemu državnemu tožilstvu že predlagalo, da se zaradi večje kakovosti kazenskih ovadb pripravijo vzorci tipičnih vsebin kazenskih ovadb na področju gospodarskega kriminala oz. nepravilnosti pri izvajanju gospodarske in socialne zakonodaje, tako da jih bodo lahko takoj učinkovito obravnavali. Predvideno je tudi skupno usposabljanje inšpektorjev in tožilcev na tem področju.