Državni PDP je 29-odstotni lastnik velenjskega gradbenega podjetja. Foto: BoBo
Državni PDP je 29-odstotni lastnik velenjskega gradbenega podjetja. Foto: BoBo
Vegrad stavka do stečaja vseh njegovih družb

Kot so sporočili iz državne Posebne družbe za podjetniško svetovanje (PDP), ki ima v lasti manjšinski delež velenjske družbe, jih ugotovitev nove uprave Vegrada, da načrt finančnega prestrukturiranja družbe ni izvedljiv, ter nato umik predloga za začetek postopka prisilne poravnave, nista presenetila.

Spomnili so, da so že pred vložitvijo predloga za prisilno poravnavo oz. na Vegradovi avgustovski skupščini zahtevali, da skupščina sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe v obdobju zadnjih petih let, s posebnim poudarkom na preveritvi ekonomske upravičenosti, ustreznosti pravnih podlag in nastanka morebitne škode družbi iz posameznih poslov. Ker ga ni, je PDP 13. septembra na Okrožno sodišče v Celju vložil zahtevo za imenovanje posebnega revizorja. Sodišče je sklep o njegovem imenovanju sprejelo 23. septembra.

Ker je na avgustovski Vegradovi skupščini PDP izrazil tudi resen dvom o verodostojnosti letnega poročila Vegrada za lani in finančnih izkazov družbe, večinski delničar družbe, Vegrad Naložba, pa je kljub temu sprejel letno poročilo družbe, je PDP v ponedeljek na celjsko okrožno sodišče vložil še zahtevo za imenovanje izrednega revizorja, ki bi preveril resničnost in poštenost finančnih izkazov Vegrada, so pojasnili v PDP-ju.

Vegrad stavka do stečaja vseh njegovih družb