Vlada se je odločila, da ne podaljša uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, saj je ugotovila, da cen ni več treba regulirati. Medtem ko trgovci poudarjajo, da bo sprostitev cen prinesla več konkurence, nekateri opozarjajo, da bo to vodilo v rast cen.

Foto: Zajem zaslona
Foto: Zajem zaslona

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je marca lani vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si, ki prikazuje maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji in je v prvi vrsti namenjena potrošnikom. "Transparentno obveščanje potrošnikov o cenah naftnih derivatov potrošnikom omogoča racionalnejše obnašanje pri nakupu goriva," pravijo.

Dodali so, da večja kot je informiranost potrošnikov, manjša je možnost protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov, kamor spada tiho dogovarjanje o cenah.

Če bi prišlo do neustrezne in nepredvidene popravka cen navzgor, pa bi država lahko ukrepala in uporabila tudi ukrep kontrole cen. Gre za izreden ukrep, ki bi lahko trajal le eno leto, v utemeljenih primerih pa se lahko tudi obnovi.

16 let regulacije cen

Vlada je cene naftnih derivatov regulirala od leta 2000, nato pa marca 2016 najprej sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina, novembra istega leta pa še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah.