V Premogovniku Velenje je uspel poslovni preobrat, saj so se izkopali iz globoke izgube. Foto: BoBo
V Premogovniku Velenje je uspel poslovni preobrat, saj so se izkopali iz globoke izgube. Foto: BoBo

Po presoji predsednika uprave Premogovnika Velenje Ludvika Goloba poslovni rezultati potrjujejo, da je zadana smer pravilna. Pojasnil je, da jim je zelo pomagala proizvodnja v zadnjih mesecih leta 2016, saj so načrt presegli tako v tonah odkopanega premoga kot tudi v energiji.

Tudi v prvih treh mesecih letošnjega leta je bila proizvodnja premoga odlična. V prvih dveh mesecih so namreč načrtovali izkop 635.751 ton premoga, odkopali pa so ga 761.578 ton. Tudi kalorična vrednost pridobljenega premoga je bila boljša od napovedane. "Kot kaže, bomo v prvih treh mesecih letos proizvedli že več kot 1,1 milijona ton premoga, kar je zelo dober rezultat," je dejal.

Premogovnik Velenje letos načrtuje proizvodnjo premoga v višini 3,2 milijona ton, kar pri pričakovani kalorični vrednosti 11,48 gigadžulov na tono v energiji znaša 37.107 tetradžulov. Pri izdelavi jamskih prog pa načrtujejo 5.728 metrov novih prog, 692 metrov pretesarb in 148 metrov sanacij stabilnih jamskih objektov.