Damijan Janković pa je pripravil načrt finančnega prestrukturiranja, ki predvideva zmanjšanje terjatev upnikov. Foto: MMC RTV SLO
Damijan Janković pa je pripravil načrt finančnega prestrukturiranja, ki predvideva zmanjšanje terjatev upnikov. Foto: MMC RTV SLO

Electa Holding je krovna družba Electe Naložb in Electe Inženiringa. Prva je v poenostavljeni prisilni poravnavi pristala v torek, v družbi Electa Inženiring pa je tak postopek že pravnomočno končan.

Vodstvo družbe za zagotovitev dolgoročno dobičkonosnega in uspešnega poslovanja že izvaja določene ukrepe, kot so upravljanje naložb, izvedba svetovalnih storitev in znižanje dolga ter odlog njegovega plačila, a ti niso dovolj.

Damijan Janković pa je pripravil načrt finančnega prestrukturiranja, ki predvideva zmanjšanje terjatev upnikov. Imetnikom navadnih terjatev tako predlaga zmanjšanje njihovih navadnih terjatev za 95 odstotkov in odlog plačila preostanka navadnih terjatev. Electa Holding bo te odplačala v enkratnem znesku na dan 31. december 2021, do odplačila pa bodo terjatve obrestovane pa dvoodstotni letni obrestni meri.

Finančni učinek predlagane poenostavljene prisilne poravnave znaša 5,9 milijona evrov od zmanjšanja navadnih terjatev, izhaja iz načrta finančnega prestrukturiranja.

Ker ima družba velik delež sredstev v bilanci stanja po vrednostih, ki so višje od tržnih, je vodstvo pripravilo tudi simulacijo potrebnih slabitev. Vse slabitve sredstev bodo predvidoma znašale 4,7 milijona evrov, kar znižuje učinek odpisa terjatev. S tem bo družba v celoti odpravila insolventnost, je navedeno v načrtu.