Družba Electa Naložbe je v lasti Jureta in Damijana Jankovića. Foto: BoBo
Družba Electa Naložbe je v lasti Jureta in Damijana Jankovića. Foto: BoBo

Načrt finančnega prestrukturiranja, pod katerega je podpisan Damijan Janković, ki ima Electo Naložbe v lasti skupaj z bratom Juretom, navaja, da je družba insolventna, a da obstaja 50-odstotna verjetnost, da bo po poravnavi plačilno sposobna.

Načrt finančnega prestrukturiranja predvideva zmanjšanje terjatev upnikov kot najpomembnejši ukrep. Predlagana prisilna poravnava bi vplivala na 6,98 milijona evrov navadnih nezavarovanih terjatev. Janković predlaga zmanjšanje teh terjatev za 95 odstotkov in odlog poplačila preostalih terjatev na konec leta 2021.

Electa Naložbe so imele konec lanskega leta za skoraj 14 milijonov evrov kratkoročnih obveznosti, in sicer v višini 1,83 milijona evrov obveznosti do Hete, slabe banke nekdanje Hypo banke, in za 12,16 milijona evrov obveznosti do družbe Glanc in Finančne uprave RS.

Electa Naložbe je v 100-odstotni lasti Electe Holdinga in se ukvarja z razvojem in gradnjo nepremičninskih projektov ter s finančnimi in kapitalskimi naložbami. Lani je imela družba za 106.794 evrov čiste izgube, kar je precej manj kot v letu 2016, ko je izguba dosegla 6,27 milijona evrov.

V prisilni poravnavi že Electa Inženiring
Pod Electo Holding, lastnico Electe Naložb, spada tudi družba Electa Inženiring, ki je lani prav tako pristala v poenostavljeni prisilni poravnavi, v kateri je bilo 90 odstotkov nezavarovanih terjatev odpisanih. Upniki so privolili v predlagano poplačilo nezavarovanih terjatev v skupnem znesku 1,84 milijona evrov, kar pomeni 10 odstotkov neodpisanega zneska, in pa plačilo prednostnih terjatev v skupnem znesku 4279 evrov takoj po začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave.

V torek je na sodišču sklican tudi narok za začetek osebnega stečajnega postopka za Damijana Jankovića, ki ga predlaga Heta.