Prisilna poravnava Istrabenza je pravnomočno končana, je objavilo okrožno sodišče v Kopru. Foto: BoBo
Prisilna poravnava Istrabenza je pravnomočno končana, je objavilo okrožno sodišče v Kopru. Foto: BoBo

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v prisilni poravnavi – ki jo je predlagala, potem ko na skupščini družbe novembra 2019 ni bil sprejet predlog, da bi Istrabenz na DUTB po zasegu delnic Istrabenz Turizma prenesel še preostalo premoženje in šel v likvidacijo – v kapital pretvorila za 65,13 milijona evrov navadnih finančnih terjatev. Ob tem so osnovni kapital znižali na nič evrov in ga povečali za ta konvertirani znesek.

DUTB je postala edina lastnica družbe, delnice so prenehale kotirati na Ljubljanski borzi. Na skupščini aprila letos je DUTB sprejel sklep, da se Istrabenz preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

9,87 milijona finančne terjatve

DUTB ima do družbe še za 9,87 milijona evrov nove finančne terjatve, ki jo mora družba glede na načrt finančnega prestrukturiranja poravnati v enem letu po pravnomočnosti prisilne poravnave oz. prej, če bo prej prodano premoženje, s katerim je terjatev zavarovana.

Kot kažejo podatki, objavljeni oktobra lani po glasovanju o potrditvi prisilne poravnave, je v zavarovanju največ vreden polovični delež družbe Adriafin (4,9 milijona evrov), ki je večinska lastnica družbe Vinakoper. Terjatev je zavarovana med drugim še s terjatvijo iz naslova posojilne pogodbe med Istrabenzom in družbo Istrabenz Turizem (2,02 milijona evrov), s 95,2-odstotnim deležem družbe Zastava Istrabenz Lizing iz Srbije (848.000 evrov), deli stavbe na Ferrarski ulici v Kopru (794.000 evrov), zemljiščem (529.000 evrov), terjatvijo iz naslova posojilne pogodbe med Istrabenzom in družbo Zastava Istrabenz Lizing (400.000 evrov), zbirko umetniških del (okoli 260.000 evrov) in 18.018 delnicami družbe KB 1909 v likvidaciji (okoli 108.000 evrov).