Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Toliko manj prispevkov so namreč delodajalci vplačali od 13. marca, ko je bila razglašena epidemija, do konca meseca.

Omenjeni zakon prinaša pomoč tako podjetjem, ki zaradi epidemije nimajo dovolj dela in napotijo delavce na čakanje na delo doma, kot tudi podjetjem, ki v času epidemije normalno poslujejo.

Prvim bo država poravnala nadomestila plač za delavce na čakanju in tudi vse prispevke za socialno zavarovanje. Enako velja tudi za delavce, ki v teh dneh ne prihajajo na delo zaradi višje sile.

Za delavce, ki v času epidemije delajo in prejemajo plačo, pa zakon predvideva oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V zameno mora delodajalec vsakemu zaposlenemu, čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov.

Zakon velja od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja, nato pa ga bo mogoče podaljšati še za mesec dni. Foto: DZ/Matija Sušnik
Zakon velja od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja, nato pa ga bo mogoče podaljšati še za mesec dni. Foto: DZ/Matija Sušnik

Oprostitev uveljavljena za več kot 100.000 delavcev

Za obdobje do konca marca je oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost za delavce na začasnem čakanju oz. ki ne delajo zaradi višje sile, uveljavljalo 23.244 delodajalcev. Skupaj gre za 104.376 delavcev, skupni znesek oproščenih prispevkov iz tega naslova pa znaša 18,9 milijona evrov, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs).

Oprostitev plačila prispevkov v tem primeru velja za nadomestila plače do višine povprečne slovenske plače za leto 2019. Razliko do višjih zneskov morajo še vedno poravnati delodajalci.

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od plačil za delo delavcev, ki v času epidemije delajo, pa je marca uveljavljalo 44.161 delodajalcev za skupaj 375.994 delavcev. Skupni znesek oproščenih prispevkov iz tega naslova znaša 72,9 milijona evrov.

V skladu z zakonom so plačila prispevkov prav tako oproščeni samozaposleni, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Podatka glede oprostitve teh prispevkov na Fursu še nimajo, saj imajo upravičenci za oddajo ustrezne izjave za marec še nekaj dni časa.

Za 20 milijonov manj od načrtovanega

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) medtem opazujejo že podatke o vplačanih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje za april. Ti so bili za približno 20 milijonov evrov nižji od načrtovanih za ta mesec, so pojasnili.

Ob tem dodajajo, da vsi delodajalci, ki imajo zakonsko možnost za oprostitev plačila socialnih prispevkov, zaradi programskih prilagoditev še niso oddali obračunov davčnega odtegljaja za mesec marec ali pa jih morajo še popraviti.

Na zavodu pričakujejo, da bo v času trajanja ukrepov za omilitev posledic epidemije država vsak mesec poravnala prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za 320.000 delavcev na čakanju in za 40.000 samozaposlenih.