Sodišče je pritrdilo AVK-ju glede zasega Agrokorjevih delnic Mercatorja. Foto: BoBo
Sodišče je pritrdilo AVK-ju glede zasega Agrokorjevih delnic Mercatorja. Foto: BoBo

Iz AVK-ja so sporočili, da so odločitev Okrajnega sodišča v Ljubljani glede pritožbe Agrokorja prejeli danes.

Okrajno sodišče je odločalo o pritožbi Agrokorja na sklep AVK-ja o začasnem odvzemu Mercatorjevih delnic zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov. V Agrokorju so na drugi strani prepričani, da je sklep o odvzemu delnic "protiustaven, arbitraren in nezakonit".

Ljubljansko okrajno sodišče sicer odloča tudi o Agrokorjevi zahtevi za pravno varstvo zoper odločbo o prekršku. Sodišče je zadevo v reševanje dobilo sredi decembra, glede na njeno naravo pa ta ne bo in ne more biti rešena v nekaj dneh, so takrat povedali na sodišču.

Z začasnim odvzemom Mercatorjevih delnic so načrti za prenos lastništva Mercatorja z Agrokorja na skupino Fortenova, na katero so prenesli zdrave dele propadlega Agrokorja, ustavljeni. Hrvaška stran je potezo AVK-ja označila za vmešavanje države, da bi dosegla boljši položaj slovenskim dobaviteljem, slovenska stran je to zanikala. Vodstvo Agrokorja in Fortenove je s svojim stališčem do zadeve seznanilo organe v Bruslju in veleposlaništva držav, iz katerih so njihovi lastniki in vlagatelji.

Počivalšek: Slovensko zakonodajo je treba spoštovati

Slovenija je pravna država in slovensko zakonodajo je treba spoštovati, je v odzivu na odločitev ljubljanskega okrajnega sodišča, ki je potrdilo odločitev AVK-ja o začasnem zasegu delnic Mercatorja in pritožbo Agrokorja kot neutemeljeno zavrnilo, na Twitterju zapisal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Agrokor: Sklep AVK-ja je protiustaven

Agrokor obžaluje odločitev pristojnega sodišča v Ljubljani, s katero je sklep AVK-ja postal pravnomočen, in bo uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva, da bi dosegel razveljavitev sklepa Agencije in zavaroval svoja lastniška upravičenja v Mercatorju.

V Agrokorju so prepričani, da obrazložitev sodišča ni prepričljiva in je pravno šibka, zato še naprej zastopajo stališče, da je sklep AVK-ja arbitraren in nezakonit ter da je AVK pri izdaji sklepa o začasnem odvzemu delnic grobo kršil pravila postopka. Da bi dosegel razveljavitve pravnomočnega sklepa AVK-ja, bo Agrokor zoper sklep in zoper odločitev Okrajnega sodišča v Ljubljani uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva, vse s ciljem uveljavitve svojih lastniških upravičenj v Mercatorju.

Agrokor bo uporabil vsa pravna sredstva, saj je sklep AVK-ja nezakonit, so prepričani. Foto: BoBo
Agrokor bo uporabil vsa pravna sredstva, saj je sklep AVK-ja nezakonit, so prepričani. Foto: BoBo

O po njihovem mnenju spornem ravnanju slovenske Agencije v tem postopku in o sumu, da slovenski upravni in drugi organi zaradi nacionalnih političnih razlogov, v nasprotju s slovensko zakonodajo in prakso EU-ja preprečujejo prenos Mercatorjevih delnic z Agrokorja na Skupino Fortenova, je Agrokor že obvestil vodje evropskih in nacionalnih regulatorjev za področje varstva konkurence. Prepričani so, da AVK s svojim ravnanjem ne krši zgolj nacionalne zakonodaje, ampak tudi mednarodna pravila, zaveze in načela, kar ima lahko zelo pomembne posledice za upnike, v širšem smislu pa vzbuja dvom o verodostojnosti pravil EU-ja s področja varstva konkurence in enotne insolvenčne zakonodaje.

Obveščene mednarodne bonitetne agencije

Hkrati je Agrokor o ovirah, s katerimi se v zadnjem letu srečuje kot investitor v Sloveniji, 3. januarja 2020 pisno podrobno seznanil tudi mednarodne bonitetne agencije Fitch, Moody's, Standard&Poor's in tudi pisarne Svetovne banke v Washingtonu in Bruslju ter Transparency Internationala v Bruslju in Berlinu.

Agrokor je omenjene institucije z ravnanjem slovenskih organov seznanil zato, ker menia, da je treba opozoriti na kršitev legitimnih pričakovanj investitorjev glede spoštovanja zakonodaje in prakse glede naložb znotraj EU-ja, diskriminacije na podlagi nacionalnosti glede naložb znotraj EU-ja in glede kršitev, ki dejansko pomenijo omejevanje pravic in nezakonito razlastitev investitorjev v EU-ju.

Takšna obravnava investitorjev po Agrokorjevem mnenju nedvomno negativno vpliva tudi na to, kako Slovenijo dojemajo tuji investitorji, na izraženo z naložbeno bonitetno oceno in na njen položaj na lestvicah Doing business in Indeksu zaznave korupcije. Agrokor zato meni, da je celotno dogajanje v konkretnem primeru treba upoštevati pri prihodnjem oblikovanju naložbenih in bonitetnih ocen Slovenije ter pri uvrščanju Slovenije na različne poslovne lestvice.

Sodišče pritrdilo odvzemu Mercatorjevih delnic