SDH je uveljavil možnost presežne dodelitve delnic NLB-ja Foto: BoBo
SDH je uveljavil možnost presežne dodelitve delnic NLB-ja Foto: BoBo

sporočili iz Wood & Company prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Država je v postopku IPO-ja prodala 59,1 odstotka delnic NLB-ja in iztržila nekaj manj kot 609 milijonov evrov. Ob uveljavitvi posebne stabilizacijske opcije pa je delež narasel na 65 odstotkov, izkupiček za državo pa na 669,5 milijona evrov. Slovenski državni holding (SDH) je namreč uveljavil opcijo presežne dodelitve in dal na voljo dodatnih 1.181.819 delnic NLB-ja. Pri tem gre za stabilizacijski mehanizem, ki naj bi bil neuradno zahteva velikih mednarodnih vlagateljev.

Gre za to, da sta stabilizacijska organizatorja, Citigroup in Wood & Company, te dodatne izdane delnice zadržala na posebnem fiduciarnem računu in nato v 30 dneh od uvrstitve delnic na borzo lahko sklepala posle za stabiliziranje cene. Kot so danes sporočili iz Wood & Company, v tem okviru niso sklenili nobenega posla.

Delnice NLB-ja so današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenile pri vrednosti 58 evrov. Delnice največje slovenske banke na ljubljanski borzi kotirajo v prvi kotaciji in so od tega tedna vključene tudi v izračun indeksa SBI TOP. Na londonski borzi pa se trguje z globalnimi potrdili o lastništvu (GDR), ki predstavljajo delnice NLB. GDR je prenosljiv vrednostni papir, ki ga izda banka in služi kot nadomestni finančni instrument za delnice nekega tujega podjetja, s katerimi se trguje v tujini. Vsako delnico sestavlja pet GDR. Razpon ponudbene cene v GDR je tako določen pri 10,30 evra.

Lastniki 55 odstotnega deleža skriti za depozitarjem
Zadnja lastniška struktura NLB s konca novembra že vključuje strukturo po izvedbi presežne dodelitve. Lastniki 55,23 odstotka banke so skriti za depozitarjem, ameriško Bank of New York Mellon, preko katere lahko uveljavljajo svoje lastniške pravice. Od teh sta se zaradi velikosti deleža že takoj na začetku razkrila samo ameriška finančna družba Brandes Investment Partners, ki ima v lasti 6,71 odstotka delnic NLB, in Evropska banka za obnovo in razvoj, ki je že drugič vstopila v lastništvo banke in ima v lasti 6,25 odstotka delnic. Če bo še kdo presegel petodstotni delež, se bo prav tako javno razkril.

Država ima 35-odstotni delež, preostanek delnic do 25 odstotkov in ene delnice pa bo predvidoma prodala prihodnjo pomlad oz. na začetku poletja prek borze. Država se je namreč Evropski komisiji zavezala, da bo prodala 75 odstotkov minus eno delnico. Še 2,75 odstotka delnic je na računu pri Splitski Bank, 2,34 odstotka pa na fiduciarnem računu pri Addiko Bank - Pensiond fund 1. Razumeti je, da se za tema skrivajo pokojninski skladi z območje nekdanje Jugoslavije.