Celotne javne finance, ki jih poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, so imele v prvih štirih mesecih 40,3 milijona evrov presežka. Foto: Pixabay
Celotne javne finance, ki jih poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, so imele v prvih štirih mesecih 40,3 milijona evrov presežka. Foto: Pixabay

Prihodki državnega proračuna so v prvih štirih mesecih letos znašali 3,357 milijarde evrov, kar je 5,2 odstotka več kot v istem obdobju lani, odhodki pa so narasli za 6,3 odstotka, na 3,362 milijarde evrov.

Davčni prilivi so znašali 2,9 milijarde evrov in so bili za 6,5 odstotka višji kot v istem obdobju lani. Prilivi iz dohodnine so se zaradi ugodnih razmer na trgu dela zvišali za 13,7 odstotka, na 513 milijonov evrov.

Višji so bili tudi prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb, za 23,5 odstotka, znašali so 372 milijonov evrov. Rast na ministrstvu pripisujejo višje obračunanim akontacijam in višjemu aprilskemu poračunu, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu.

Prilivi od davka na dodano vrednost so znašali 1,26 milijarde evrov, kar je 4,1 odstotka več kot v lanskem obdobju.

Več odhodkov zaradi višjih plač

Znižali so se odhodki za poplačilo domačih in tujih obresti, ki so znašali 517 milijonov evrov in so bili za 10,7 odstotka nižji kot v lanskem obdobju. Obveznosti za plačilo plač in prispevkov so se zvišale za 9,4 odstotka, na 429 milijonov evrov. "Povišanje je v glavnem posledica napredovanj in dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju," so pojasnili na ministrstvu.

Zato so se povečali tudi transferji javnim zavodom. Transferji posameznikom in gospodinjstvom so bili s 496 milijoni evrov višji za 11,4 odstotka, med temi so družinski prejemki in starševska nadomestila porasli za 6,6 odstotka, transferji za zagotavljanje socialne varnosti pa za 43,5 odstotka. Izdatki za denarno socialno pomoč so bili višji za 25,2 milijona evrov in so skupaj znašali 91,1 milijona evrov.

Izdatki za blago in storitve so skupaj znašali 224,2 milijona evrov oz. 11,3 odstotka več kot v lanskem obdobju. Povečanje je v glavnem posledica višjih izdatkov za posodobitev Slovenske vojske ter za vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture.

Presežek v pokojninski in zdravstveni blagajni

Pokojninska blagajna je imela 4,2 milijona evrov presežka. Prihodki so se povečali za 4,3 odstotka, na 1,789 milijarde evrov, odhodki prav tako za 4,3 odstotka, na 1,785 milijarde evrov.
Zdravstvena blagajna je imela 6,5 milijona evrov presežka. Prihodki so se povečali za 10,1 odstotka, na 1,019 milijarde evrov, odhodki pa za 13,4 odstotka, na 1,012 milijarde evrov.