Poln rezervoar za gorivo bo s torkom malce cenejši. Foto: Pixabay
Poln rezervoar za gorivo bo s torkom malce cenejši. Foto: Pixabay

Bencin se je tako pocenil za 8,6 centa, na 1,534 evra, dizelsko gorivo pa za 2,4 centa, na 1,676 za liter, je objavilo gospodarsko ministrstvo. Ceni teh dveh pogonskih goriv, ki bosta veljali v prihodnjem 14-dnevnem obdobju, bosta od torka vključevali tudi okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida.

Vlada je namreč sprejela spremenjeno uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, po kateri bo od torka znova uvedena obveznost plačila okoljske dajatve za bencin, dizelsko gorivo, zemeljski plin in kurilno olje, ki je bila ukinjena 21. junija letos z namenom blažitve vpliva na dvig maloprodajnih cen navedenih vrst goriv.

V skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizelskega goriva ter na 0,0607 evra za liter 95-oktanskega bencina.

Okoljska dajatev se vrača

Obveznost plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida za dizelsko gorivo, bencin, kurilno olje in zemeljski plin je vlada ukinila 21. julija, ko je začel veljati tudi zdajšnji način regulacije cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest. Takrat je bilo sicer določeno, da bo plačevanje te dajatve ukinjeno do 17. avgusta, po današnji odločitvi vlade pa se bo znova začela plačevati že z 2. avgustom.

Prav tako z 21. julijem je vlada na nič znižala prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Določeno je bilo, da znižanje velja najdlje eno leto, torej za čas delne regulacije pogonskih goriv.

Izračun vsaka dva tedna

Po vnovični uvedbi regulacije cene bencina in dizelskega goriva se ta namreč spreminja vsaka dva tedna. Na črpalkah na avtocestah in hitrih cestah pa cene goriv trgovci določajo sami.

Ceni dizelskega goriva in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo, za dizelsko gorivo pa se šteje osnovno dizelsko gorivo brez dodatkov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se medtem še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami. A od 24. junija sta v veljavi uredbi, s katerima se država tudi za dizelsko gorivo, ki ga trgovci prodajajo ob avtocestah, začasno odpoveduje prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. S tem je želela ob pozivih avtoprevoznikov doseči nižjo ceno dizelskega goriva tudi ob avtocestah, od trgovcev pa je pričakovala tudi prilagoditev marž.

Kaj pa pričakovanja za jesen in zimo?

Ocene so, da se bo cena nafte zniževala, pravi glavni analitik pri gospodarski zbornici Bojan Ivanc. "Konsenz cen je pri 95 dolarjih do konca leta in potem naslednje leto do 90." A so te ocene negotove, ker so naftni derivati lahko tudi nadomestek zemeljskemu plinu, katerega dobava pa je negotova, je za Prvi poročala Jolanda Lebar.

"Energetika, ki bo proizvajala električno energijo v Evropi jeseni in pozimi, bo večinoma nadomestila izpad ruskega zemeljskega plina tudi z naftnimi derivati. Mislim, da bodo cene nafte ostale v glavnem bližje ravnem okoli 100, 110 dolarjev, kot pa da bi bile pod to ceno," meni Ivanc. Ozko grlo so omejene zmogljivosti rafinerij.