Luka Koper je imela konec marca na ravni skupine 1062 zaposlenih, od tega jih je bilo v matični družbi 882. Foto: BoBo
Luka Koper je imela konec marca na ravni skupine 1062 zaposlenih, od tega jih je bilo v matični družbi 882. Foto: BoBo

Čisti dobiček se je zvišal za 16 odstotkov na 13,9 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa za 13 odstotkov na 16,1 milijona evrov. Poslovanje je nad načrti.

Čisti prihodki so bili za štiri odstotke višji od načrtovanih, čisti dobiček je načrte presegel za 34 odstotkov, dobiček iz poslovanja pa za 32 odstotkov oz. za 3,9 milijona evrov, izhaja iz nerevidiranega poročila o poslovanju v prvem trimesečju, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.

Dobičkonosni kontejnerji
Za rast prihodkov na ravni skupine so predvsem zaslužni osnovne dejavnosti nakladanja in razkladanja blaga, polnjenje ter praznjenje kontejnerjev, skladiščenje in dodatne storitve. Medtem so se zmanjšali prihodki iz naslova najemnin.

Ladijskega pretovora je bilo za 6,1 milijona ton blaga, kar je devet odstotkov več kot v prvem četrtletju lani. Februarja so dosegli rekorden mesečni ladijski pretovor v zgodovini družbe – pretovorili so za 2,2 milijona ton blaga.

Pretovorili so 227.567 zabojnikov oz. kontejnerjev, kar na letni ravni predstavlja devetodstotno rast. Januarja so z 78.527 pretovorjenimi kontejnerji dosegli rekorden mesečni pretovor zabojnikov. Medtem so pretovorili 158.566 avtomobilov, kar je približno enaka raven kot pred letom dni.

Napovedujejo 206 milijonov
Bolje kot pred letom dni in nad pričakovanji je poslovala tudi matična družba Luka Koper. Ustvarjeni čisti prihodki v višini 52,2 milijona evrov so za osem odstotkov presegli lanske in za pet odstotkov načrtovane, čisti dobiček se je zvišal za 24 odstotkov na 13 milijonov evrov (32 odstotkov nad načrti), dobiček iz poslovanja pa za 20 odstotkov na 15,8 milijona evrov (31 odstotki nad načrti).

Luka Koper je za naložbe v tem četrtletju namenila 15,6 milijona evrov, predvsem v opremo na kontejnerskem terminalu in v izgradnjo novega večnamenskega skladišča.

Družba Luka Koper glede na trenutne napovedi ocenjuje, da bodo letos ustvarili 206 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar bo dva odstotka pod načrtovani in za osem odstotkov več od lanskih.