Fotografija je simbolična. Foto: Oglasno sporočilo/Porsche Slovenija
Fotografija je simbolična. Foto: Oglasno sporočilo/Porsche Slovenija

Pri javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije je bil rok nazadnje, s februarsko spremembo, postavljen na 8. junij letos.

Na voljo so nepovratna sredstva za sofinanciranje nakupa in vgradnje sončnih elektrarn do 10 megavatov (MW), vključno z nakupom in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije.

Sprva je bilo za obdobje 2021–2023 na voljo pet milijonov evrov, nato je bil januarja ta znesek povečan na devet milijonov evrov, po spremembi, objavljeni 1. aprila, pa na 19,1 milijona evrov.

Sorodna novica Več tisoč vlog za subvencioniranje sončnih elektrarn na Eko skladu obdelujeta dva zaposlena

Pri javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije je zdaj rok za prijavo podaljšan tretjič, nazadnje je bil postavljen na 2. junij letos.

Na voljo je sofinanciranje izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, ki vključujejo centralno kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW in z najmanj tremi nepovezanimi porabniki, z enim ali več kotli na lesno biomaso oz. postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, iz katerih se po razdelilnem omrežju porabnikom dobavi in proda več kot 50 odstotkov letno proizvedene toplote.

Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko vsaj trem porabnikom v lasti občine s samostojno toplotno postajo dobavi in proda več kot 50 odstotkov proizvedene toplote.

Skupno je na voljo 16 milijonov evrov.