Praprotnik bo po sovodenju KPK-ja prevzel  nadzor nad integriteto poslovanja KPK-ja. Foto: BoBo
Praprotnik bo po sovodenju KPK-ja prevzel nadzor nad integriteto poslovanja KPK-ja. Foto: BoBo


Iz največje slovenske državne banke so sporočili, da so v kontekstu nadaljevanja procesov preprečevanja nepravilnosti poslovanja prešli v drugo fazo, ki vključuje "krepitev vseh preventivnih mehanizmov v banki". Na zunanjem razpisu, ki je potekal sočasno z notranjim, so zato med prijavljenimi kandidati izbrali Praprotnika.
"Nekdanji namestnik predsednika senata Komisije za preprečevanje korupcije bo lahko s svojim znanjem in izkušnjami iz drugih okolij še okrepil prizadevanja banke na področju izgradnje pozitivne organizacijske kulture, obvladovanja tveganj nastanka prepovedanih in škodljivih dejanj ter krepitve integritete in skladnosti poslovanja," so utemeljili svojo izbiro. Praprotnik bo delo začel z aprilom 2014, saj se mu 31. marca izteče mandat v komisiji.