Prospekt za IPO bo po pričakovanjih objavljen 26. oktobra. Foto: MMC RTV SLO
Prospekt za IPO bo po pričakovanjih objavljen 26. oktobra. Foto: MMC RTV SLO

Prospekt za IPO bo po pričakovanjih objavljen 26. oktobra, je prek spletne strani Ljubljanske borze objavil NLB. Objavi namere bo sledila objava prospekta za IPO z razponom cene za delnico in s tem začetek uradne prodaje. Najprej bodo malim vlagateljem v Sloveniji v nakup ponudili 10 odstotkov delnic NLB-ja, nato pa 90 odstotkov delnic institucionalnim vlagateljem. Prodajalec bo na koncu delnice prerazporedil iz institucionalne tranše v tranšo za male vlagatelje ali obratno, odvisno od količine vpisov v posamezni tranši, je NLB sporočil prek spletne strani Ljubljanske borze.

"NLB Skupina je vzdržno dobičkonosna, k strankam usmerjena ponudnica univerzalnih finančnih storitev, ki je največja v Sloveniji in ima vodilni položaj na izbranih trgih v jugovzhodni Evropi. V zadnjih letih je dosegla uspešen preobrat, ki se odraža v stabilnem finančnem in operativnem poslovanju," je ob tem poudaril predsednik uprave NLB-ja Blaž Brodnjak in dodal, da je današnja napoved pomemben mejnik.

Predsednica uprave SDH-ja Lidija Glavina je dodala, da se zdaj spet začenja postopek privatizacije NLB-ja, skladno s strategijo upravljanja kapitalskih naložb države. "NLB je v zadnjih letih pokazal solidno poslovanje in pričakuje se, da bo tudi v prihodnje ustvarjala vrednost za svoje deležnike kot družba v zasebni lasti," je menila.

Država se je k privatizaciji banke zavezala leta 2013 v zameno za soglasje Evropske komisije k sanaciji banke z državno pomočjo. Najmanj polovico banke mora prodati do konca leta, preostanek do 75 odstotkov minus ena delnica pa do konca prihodnjega leta.

Prodaja bi lahko stekla v sredi novembra
Ko bo oblikovan uradni začetek prodaje, bo o njegovi primernosti odločal nadzorni svet SDH-ja, lahko pa to tudi preloži na vlado. Če bo tokrat šlo gladko, bodo kupci lahko naročila za nakup delnic NLB-ja oddali v prvem novembrskem tednu. Ko bodo ta zbrana, se bo določila prodajna cena, delnice se bo razdelilo med kupce. Nato bodo te začele kotirati na Ljubljanski borzi in na borzi v Londonu. S tem bodo prodajni postopki za NLB uradno končani, po načrtih naj bi se to zgodilo do sredine novembra.

Kot so v nameri za objavo prospekta med drugim zapisali prodajalci, je NLB največja bančna in finančna skupina v Sloveniji s 20,8-odstotnim tržnim deležem posojil nebančnemu sektorju in 24,6-odstotnim tržnim deležem depozitov nebančnega sektorja. NLB je eden največjih ponudnikov v upravljanju premoženja in privatnem bančništvu, z naraščajočo ponudbo življenjskega in premoženjskega zavarovanja.
Priprave na prodajo NLB-ja so se začele s septembrskimi predstavitvami banke analitikom in investitorjem. Na predstavitvah je SDH v navezi s finančnim svetovalcem pri prodaji Deutsche Bank lahko dobil prvi občutek glede cenovnega razpona za delnico.

18 zaporednih dobičkonosnih četrtletij
Od četrtega trimesečja leta 2013 ima skupina 18 zaporednih dobičkonosnih četrtletij, pri čemer se je bilančna vsota med koncem leta 2015 in sredino letošnjega leta povečana za 695 milijonov evrov. Slaba posojila so se medtem znižala z 19,3 na 8,3 odstotka. Zaradi prestrukturiranja družb v tujini so vse strateške bančne odvisne družbe v letih 2015, 2016 in 2017 dobičkonosne, večinoma z znatnimi rastmi.