Telemach je sklenil pogodbo o nameravanem odkupu dobrega 98-odstotnega deleža družbe T-2. Ob tem so zagotovili, da bi ob prevzemu večinskega deleža poskrbeli, da bo T-2 izpolnjeval svoje obveznosti, tudi do SDH-ja. Foto: BoBo
Telemach je sklenil pogodbo o nameravanem odkupu dobrega 98-odstotnega deleža družbe T-2. Ob tem so zagotovili, da bi ob prevzemu večinskega deleža poskrbeli, da bo T-2 izpolnjeval svoje obveznosti, tudi do SDH-ja. Foto: BoBo

Slovenski državni holding (SDH) je predlog za stečaj družbe T-2 vložil aprila. Kot so navedli ob tem, jim družba dolguje vsaj 65 milijonov evrov, in sicer iz naslova posojila bank leta 2007 v znesku 120 milijonov evrov takratnima lastnikoma družbe T-2, holdingoma Zvon 1 in Zvon 2 za izgradnjo optičnega omrežja.

Prokurist in lastnik telekomunikacijskega operaterja T-2 Jurij Krč je medtem ves čas trdil, da SDH zlorablja institut stečaja, da bi zakril svoje napake in dosegel prodajo družbe T-2 kot poslovne celote, ker se z zastavljenim premoženjem ne more poplačati.

Kljub vloženi zahtevi za stečaj so med SDH-jem in družbo T-2 tekla pogajanja, v okviru katerih so se skušali dogovoriti o višini dolga družbe T-2. V torek se je nato v zgodbo vpletel Telemach, ko je sklenil pogodbo o nameravanem odkupu dobrega 98-odstotnega deleža družbe T-2 z Garnolom, ki ga obvladuje Krč, kot večinskim lastnikom.

Po opravljenem skrbnem pregledu nameravata družbi v prihodnjih tednih podpisati pogodbo o nakupu poslovnih deležev, Telemach pa bo moral za prevzem pridobiti še soglasje varuha konkurence. V Telemachu so zagotovili, da bi ob prevzemu večinskega deleža družbe T-2 zagotovili, da bo T-2 izpolnjeval svoje obveznosti. To po njihovih navedbah vključuje tudi obveznost do SDH-ja. S tem bi se T-2 izognil stečaju.

Po oceni lastnika operaterja T-2 stečaj ni več grožnja

Telemach se je po podpisani nameri o prevzemu družbe T-2 tudi vključil v pogajanja med SDH-jem in družbo T-2, ta so potekala tudi v sredo in se končala danes zgodaj zjutraj. Na podlagi doseženega dogovora med stranmi je sodišče narok za začetek stečajnega postopka družbe T-2 s soglasjem vseh vpletenih preložilo na 20. avgust.

Iz SDH-ja so sporočili, da jih veseli, da jim je po intenzivnih pogajanjih zjutraj uspelo skleniti okvirni dogovor za ureditev vseh medsebojnih razmerij. Ponovili so, da si v vseh fazah izterjave dolga do svojih dolžnikov prizadevajo skleniti dogovor oziroma sporazum za poplačilo terjatev brez nepotrebnih sodnih in drugih postopkov prisilne izterjave.

Sorodna novica Telemach bi ob večinskem deležu prevzel tudi vse obveznosti operaterja T-2

Krč je izrazil zadovoljstvo, da so narok preložili. S tem smo pridobili čas, da se dokončno dogovorimo in zaključimo, kar smo začeli, je povedal po današnjem dogajanju na sodišču. Kot je pojasnil, končnega dogovora o vsebini poravnave še ni, so pa sklenili, "da se bodo dogovorili in kako se bodo dogovorili".

O vsebini bodo javnost obvestili konec avgusta. Takrat naj bi bilo več znanega o končni višini terjatve SDH-ja do družbe T-2 in načinu njenega poplačila. V SDH-ju so pojasnili, da je do takrat predvideno, da partnerji sklenejo vse potrebne izvedbene akte, kar bo nato omogočilo dokončni umik predlogov za stečaj. Na sodišču so sicer del dogajanja, v katerem so sodnici Ireni Pahor vpleteni predstavili dogovorjeno, za javnost zaprli.

Prvi mož Telemacha Slovenija Tomislav Čizmić je ponovil, da ima Telemach poslovni interes za prevzem družbe T-2. Po njegovih besedah je zelo pomembno, da so pridobili čas za dokončanje vseh naslednjih korakov, potrebnih za izvedbo transakcije. O njenih podrobnostih bodo lahko javnost obvestili po dokončnem dogovoru o vsebini poravnave, do tedaj pa je dogovor vpletenih, da vsebine ne komentirajo.

Je pa Krč ocenil, da stečaj ni več grožnja in da to zgodbo zdaj zaključujejo.