Foto: Radio Koper/sajko-turizem
Foto: Radio Koper/sajko-turizem

Vlada soglaša z letošnjim načrtom upravljanja kapitalskih naložb v lasti države. Slovenski državni holding pa je pripravil tudi posebni del poročila s poslovnimi načrti družb, ki ni dostopen javnosti.

SDH naj bi v nejavnem delu načrta upravljanja predvidel razmislek v smeri možnosti prodaje Telekoma in Save. Sava je po doslej veljavni strategiji turizma predvidena kot najpomembnejši člen državnega turističnega holdinga, saj je lastnica turističnega podjetja Sava Turizem.

Doslej je namreč veljalo, da bo država okrepila lastniške deleže v turističnih podjetjih in jih združila pod eno streho v državnem turističnem holdingu. Načrt upravljanja SDH za leto 2022 pa predvideva tudi drugačne možnosti. Med njimi je odprodaja podjetja Sava, ki ima številne hotele in bazene na Obali, Bledu in v vzhodni Sloveniji, je za Radio Slovenija poročala Maja Derčar.

V državnem turističnem holdingu naj bi se v sklopu treh hčerinskih družb – alpski, obalni in termalni turizem – združili družbe Terme Olimia, Sava Turizem, Istrabenz Turizem, Thermana, Adria Ankaran, Hit Alpinea in turistična veja novogoriškega Hita.

Tako je pred časom SDH lastniški delež v Termah Olimia povečal na več kot 98 odstotkov. V družbi Sava imata SDH in Kad skupaj 57 odstotkov delnic, sklad York pa 43 odstotkov. Že lep čas potekajo pogovori med državnimi lastniki in Yorkom glede odkupa Yorkovega deleža. Vsi trije, Kad, SDH in York, so tudi Savini upniki, kar pogovore še otežuje.

Trije lastniki in upniki so Savi rok za poplačilo dolga podaljšali do konca junija letos, po novem pa letni načrt upravljanja tako predvideva tudi možnost prodaje deleža v Savi. Da je prodaja eden od možnih scenarijev, je za Radio Slovenija potrdil tudi prvi mož SDH-ja Janez Žlak, v nedavnem pogovoru za Delo pa je omenjal tudi scenarij za združitev Save in Save Turizma ter skupno prodajo s skladom York. Do konca junija naj bi bilo po njegovih besedah jasno, katera od možnosti je najbolj izvedljiva in optimalna.

Sava je zaradi lastništva Save Turizma kot najpomembnejšega člena portfelja morebitnega turističnega holdinga ključna za konsolidacijo državnih turističnih naložb. Kot navaja Radio Slovenija, bi lahko bil razlog za spremembo pristopa tudi v tem, da varuh konkurence holdingu zaradi prevelike koncentracije zelo verjetno ne bi prižgal zelene luči.

Na gospodarskem ministrstvu že pišejo tudi novo strategijo o razvoju turizma. V SDH-ju so medtem v javnem delu letnega načrta zapisali, da bodo pri izvajanju dejavnosti na področju turizma upoštevali spremenjene okoliščine v turistični panogi zaradi epidemije covida-19, vpliv teh okoliščin na dolgoročno poslovanje in vrednost turističnih družb, posodobljeno strategijo države na področju turizma, ki je v pripravi, načrt za okrevanje in odpornost turističnih družb ter ugotovitve študije, s katero bo SDH preveril primernost in smotrnost upravljavskih aktivnosti na področju turizma.

V javnem delu je o Telekomu Slovenije zapisano, da bo med pomembnejšimi dejavnostmi v letu 2022 tudi sprejetje odločitve, povezane s kapitalsko naložbo v tej družbi. "SDH s tem v zvezi načrtuje analizo panoge, analizo poslovanja Skupine Telekom Slovenije, poglobljeno analizo konkurence, pogled na možnosti konsolidacije ter pregled možnih aktivnosti za povečanje vrednosti družbe in povečanje vrednosti za lastnike," je navedeno.

Za Finance so viri pri SDH-ju že pred tedni neuradno pojasnili, da je to besedilo o prodaji ali povezavi s strateškim partnerjem, zdaj pa naj bi tako pisalo tudi v nejavnem delu poročila. Država je poskušala do zdaj nacionalnega telekomunikacijskega operaterja prodati že trikrat, nazadnje leta 2015, ko je britanski investicijski sklad Cinven kot edini ponudnik za nakup 72,75-odsotnega državnega deleža Telekoma zaradi odsotnosti zadostne politične podpore odstopil od pogovorov s SDH-jem.

Tržna vrednost družbe, ki je še v letu 2008 dosegala 2,6 milijarde evrov, leta 2015 pa nekaj več kot 700 milijonov evrov, se je do danes znižala na nekaj več kot polovico vsote v času zadnjega poskusa prodaje.

Glede na to, da je letos super volilno leto, je prodajo Telekoma – ta je uradno portfeljska naložba, kar pomeni, da jo lahko država proda v celoti – najverjetneje zelo težko pričakovati.

S koncem tega leta se izteče tudi življenjska doba Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Žlak je za Radio Slovenija povedal, da so z vodstvom t. i. slabe banke konec 2021 začeli izvajati aktivnosti za to, da bo preostalo premoženje prevzel holding. Tega je po ocenah DUTB-ja za okoli pol milijarde evrov.

Ob kar nekaj lastniških naložbah, na primer v Alpini, MLM in Merkurju nepremičnine, Cinkarni Celje, Mladinski knjigi in Istrabenz turizmu, je v premoženju tudi še precej nepremičnin in nekaj terjatev, na primer 200-milijonska terjatev do telekomunikacijskega operaterja T-2.