SDH je sicer 4,25-odstotni lastnik največjega slovenskega operaterja, upravlja pa tudi 62,54 odstotka delnic v lasti države. Dodatnih 5,59 odstotka delnic Telekoma Slovenije ima Kapitalska družba. Foto: BoBo
SDH je sicer 4,25-odstotni lastnik največjega slovenskega operaterja, upravlja pa tudi 62,54 odstotka delnic v lasti države. Dodatnih 5,59 odstotka delnic Telekoma Slovenije ima Kapitalska družba. Foto: BoBo

Iz Telekoma Slovenije so aprila sporočili, da je njegova skupina lani povečala čiste prihodke od prodaje za dva odstotka, oziroma na 716,17 milijona evrov, čisti dobiček pa je upadel za 77 odstotkov, oziroma na 9,02 milijona evrov. Hkrati je nadzorni svet Telekoma skupaj z upravo pripravil še predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2017. Od skupaj 115,4 milijona evrov naj bi se za izplačilo dividend namenilo 40,98 milijona evrov oz. 6,30 evra bruto na delnico, preostalih 74,38 milijona evrov pa bi prenesli v prihodnje leto. Lani je družba tako kot tudi leto prej izplačala dividende v vrednosti pet evrov bruto.

SDH pa je danes vložil nasprotni predlog, po katerem bi letošnja dividenda znašala kar 14,30 evra bruto na delnico. "SDH ocenjuje, da predlagano višje izplačilo dividend omogoča tekočo likvidnost družbe in nadaljnji razvoj družbe, pri čemer kazalniki zadolženosti ostajajo na pričakovanih ravneh," so zapisali v sporočilu za javnost. Skupščina Telekoma Slovenije bo potekala v petek.

Telekom lani prejel 120 milijonov evrov kupnine
Kot pravijo v holdingu, pri upravljanju kapitalskih naložb podpirajo in spodbujajo razvojno naravnane projekte, ki imajo pozitiven vpliv na povečanje dobičkonosnosti in uspešnosti poslovanja družb v upravljanju ter s svojimi odločitvami na skupščinah družb upoštevajo ustrezno ravnotežje med dividendami in razvojnimi potrebami družb.

Predlog višje dividende v SDH-ju utemeljujejo tudi s tem, da se je Telekom Slovenije oktobra lani z odprodajo deleža v družbi One.Vip umaknil iz Makedonije, pri tem pa prejel 120 milijonov evrov kupnine. Del tega denarja naj se torej ob upoštevanju ustrezne kapitalske strukture, likvidnosti in načrtovanih investicijskih projektov nameni za izplačilo izredne dividende, predlagajo.