Foto: BoBo
Foto: BoBo

Z današnjim dnem (četrtek) tako z mest članov nadzornega sveta odhajajo Ervin Renko, Igor Škrinjar in Niko Samec, je razvidno iz objave sklepov skupščine na spletni strani Slovenskega državnega holdinga (SDH). Ob tem je holding pojasnil, da je bil odpoklic sprožen zaradi izgube zaupanja lastnika, "ki izhaja iz ugotovitev neodvisnega pravnega pregleda postopka imenovanja generalnega direktorja družbe, da nadzorni svet ni ravnal z zahtevano stopnjo skrbnosti".

Sorodna novica Revizija naj bi neuradno potrdila sporno imenovanje direktorja Pošte Slovenije

Neodvisni pravni pregled postopkov imenovanja Tomaža Kokota za generalnega direktorja Pošte Slovenije je SDH naročil pri odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, njegov nadzorni svet pa se je s končnim poročilom seznanil v torek in glede na izsledke izrazil pričakovanje, da bo uprava SDH-ja sprejela ustrezne ukrepe. Več podrobnosti niso navedli.

Novi člani nadzornega sveta

Holding je ob tem že imenoval nove člane, ki jim bo štiriletni mandat začel teči 1. julija. Za nove predstavnike kapitala je imenoval Domna Trobca, Barbaro Nose in Barbaro Cerovšek Zupančič.

V nadzornem svetu za zdaj ostajata Sebastijan Roudi in Urška Kežmah, a naj bi Roudija po navedbah spletnega portala Necenzurirano že v kratkem zamenjal Marko Cegnar, nekdanji predsednik uprave Intereurope, ki je v lasti Pošte. Kežmahova naj bi medtem kot edina od prejšnje sestave predstavnikov kapitala obdržala svoje mesto.

V nadzornem svetu pošte sicer sedi osem članov, pet predstavnikov kapitala in trije predstavniki delavcev.

Delitev bilančnega dobička

Poleg tega se je državni holding na sredni skupščini seznanil z letnim poročilom Pošte Slovenije in Skupine Pošta Slovenije za leto 2021, poročilom neodvisnega revizorja, poročilom o delu nadzornega sveta pošte v lanskem letu ter prejemki poslovodstva in članov nadzornega sveta v letu 2021.

SDH je tudi potrdil, da se od bilančnega dobička družbe, ki je konec lanskega leta znašal 26,46 milijona evrov, pet milijonov evrov nameni za izplačilo dividend državi kot edini lastnici družbe, preostanek pa ostane nerazporejen.

Družbenik pa je članom poslovodstva in nadzornega sveta za lansko poslovno leto podelil tudi razrešnico.

Kako je poslovala Pošta Slovenije

Skupina Pošta Slovenije je lani po še nedokončnih in nerevidiranih podatkih ustvarila 17,6 milijona evrov čistega dobička. Kot so marca ob objavi poudarili v družbi, so načrte presegli za 156 odstotkov. Osem odstotkov nad načrti so bili tudi prihodki v vrednosti 461 milijonov evrov.