Avtobusna postaja ob podjetju Mariborska livarna Maribor. Foto: BoBo
Avtobusna postaja ob podjetju Mariborska livarna Maribor. Foto: BoBo

Mariborska livarna Maribor (MLM) je kapitalsko neustrezna, zaradi česar je ukrep poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala ključen za odpravo kapitalske neustreznosti, piše v gradivu petkove skupščine.

Osnovni kapital družbe, ki znaša 6,2 milijona evrov, se bo v skladu z izglasovanim sklepom zmanjšal za 4,6 milijona evrov, na nekaj manj kot 1,6 milijona evrov. Leto 2023 je MLM končal z nekaj manj kot 4,4 milijona evrov čiste izgube, iz leta prej je ostalo še približno četrt milijona evrov prenesene izgube.

Na lanski novembrski skupščini je Slovenski državni holding (SDH) na predlog uprave in nadzornega sveta sprejel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z namenom pokrivanja izgube v obdobju prvih osmih mesecev lani za 4,8 milijona evrov. Vendar je Okrožno sodišče v Mariboru predlog za vpis sklepa kot neutemeljenega zavrnilo, saj da poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala na podlagi vmesne bilance ni mogoče.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Popravek sklepa in pokrivanje izgube

Zato so za skupščino sklep ustrezno popravili, tako da je skupščina odločala o pokrivanju izgube celotnega poslovnega leta 2023, ob tem pa še prenesene izgube iz leta 2022. Če sklep ne bi bil sprejet, bi morala uprava sprožiti ustrezne zakonske postopke zaradi insolventnosti.

Edini delničar se je danes seznanil še z letnim poročilom za leto 2022, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila. Na dnevnem redu skupščine je bila tudi podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za predlansko poslovno leto, pri čemer SDH predloga glede razrešnice upravi pod vodstvom Davorja Šenije ni podprl, so sporočili iz SDH-ja.

Pred tem so na skupščini 29. marca za članico nadzornega sveta MLM-ja s štiriletnim mandatom imenovali Živo Okretič.

Prvi poskusi prodaje leta 2015

Država poskuša MLM že nekaj časa prodati, prvi poskus sega že v leto 2015, vsi pa so se končali neuspešno. V pred kratkim končanem novem poskusu prodaje je edini zainteresirani ponudnik po opravljenem skrbnem pregledu oddal zavezujočo ponudbo, ki pa za SDH ni bila sprejemljiva, saj je predvidevala večmilijonsko državno pomoč. Konec marca je SDH objavil znova nov razpis, s katerim želi preveriti interes za prevzem mariborske družbe.

SDH je hkrati največji upnik MLM-ja, njegove terjatve do mariborske družbe so konec preteklega leta znašale 13,7 milijona evrov in so zavarovane s hipoteko na nepremičninah podjetja ter zastavo na pretežnem delu opreme, zalog in terjatev do kupcev. Samo v zadnjih treh letih naj bi MLM po navedbah SDH-ja ustvaril več kot 10 milijonov evrov čiste izgube.

Kot so konec marca poudarili v SDH-ju, MLM-ja ne morejo več dokapitalizirati, mu dati dodatnih posojil, odpisati terjatev ali kakor koli drugače povečati svoje finančne izpostavljenosti do njega ali poslabšati svojega položaja upnika. Prav tako niti SDH niti država podjetju ne moreta odobriti dodatnih nepovratnih sredstev, saj bi to pomenilo nedovoljeno državno pomoč, ker jo je MLM v zadnjem desetletju že prejel.