Tarča

Prejšnji teden je morala med lastnike zemljišč in gradbince stopiti celo policija. Pri gradnji kanalizacije čez zaščiteno območje pitne vode za skoraj pol milijona ljudi se odpirajo tudi vprašanja o zakonitosti pridobivanja gradbenih dovoljenj in okoljevarstvenih postopkih.
Poslanci bodo imeli jutri na mizi več predlogov priporočil ministrstvu za okolje in prostor, ki jih je prejšnji teden brez glasu proti potrdil pristojni parlamentarni odbor.

Državnemu zboru predlagajo, naj vladi priporoči, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije. Na predlog SDS-a predlagajo še sprejetje priporočila ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržal oziroma ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježice.

Tudi koalicija je dodala dve priporočili. Poslancem svetujejo, naj ministrstvu za okolje in prostor priporoči, da v primeru ugotovljenih morebitnih nepravilnostih, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopka in drugih nadzorov, sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti. Ministrstvo naj bi po predlogu preverilo tudi pravilnost postopkov umeščanja trase cevovoda v prostor.

Dela na terenu že potekajo. Foto: BoBo
Dela na terenu že potekajo. Foto: BoBo

Strokovnjaki: Kanalizacije tam ne bi smelo biti

Transporta odplak čez zaščiteno vodovarstveno območje, pod katerim poteka potresna prelomnica, cevovod pa bi moral biti odporen tudi proti močnim silam nihanja podtalnice, po mnenju okoljevarstvenikov – ne bi smelo biti. Doktor Mihael J. Toman, profesor na Oddelku za biologijo na ljubljanski Biotehniški fakulteti: "Torej treba je vprašati odgovorne na tem segmentu, zakaj v tem primeru ta presoja vplivov na okolje dejansko ni potrebna?"

Dela na terenu že potekajo. Eden izmed lastnikov zemljišč, Brane Grad, meni, da gre za ekološko najspornejši projekt po drugi svetovni vojni. "Poglejte. Največja afera, zato ker TEŠ bomo lahko razžagali in odpeljali na odpad po končanem obdobju. Tukaj pa ni denarja, ni milijard, s katerimi bi lahko očistili to vodo."

Revizija projekta na ministrstvu za okolje in prostor je pokazala sume nepravilnosti v postopku, so pojasnili na ministrstvu. Foto: BoBo
Revizija projekta na ministrstvu za okolje in prostor je pokazala sume nepravilnosti v postopku, so pojasnili na ministrstvu. Foto: BoBo

Na drugi strani investitorji seveda ne dvomijo o ustreznosti okoljevarstvenih postopkov in tehničnih rešitev gradnje čez občutljivo območje, na katerem kanalizacijsko omrežje deluje že 30 let. Direktor javnega podjetja Vodovod kanalizacija snaga Krištof Mlakar zatrjuje: "Z vidika stroke, zaščitnih ukrepov, najboljših izbranih materialov in predvsem varnosti vodne oskrbe za vse Ljubljančane smo naredili vse potrebno in se nam zdi popolnoma nesmiselno in popolnoma ne modro strašiti in delati paniko pri vseh naših uporabnicah in uporabnikih za nekaj, kar je okoljsko dobro, in ne tako kot trdijo nasprotniki, da je okoljsko škodljivo."

Revizija pokazala sume nepravilnosti

Revizija projekta na ministrstvu za okolje in prostor je že pokazala sume nepravilnosti v postopku. Z ministrstva so nam sporočili: "Na MOP-u je bila izvedena izredna notranja revizija postopka glede Kanala C0. Namen notranje revizije je bil pregled postopkov v povezavi s kanalom C0. Notranja revizija ni ugotavljala zakonitosti pravnih aktov, ampak to, ali so bili postopki, kot zahtevajo evropske uredbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih, sledljivi in primerno nadzorovani ter ali so javni uslužbenci delovali v skladu s potrebno poklicno skrbnostjo."

"Revizija je pokazala, da je prišlo pri nekaterih postopkih do nekaterih odstopanj glede na predpisane uredbe ali ustrezne pristope, da so bili nekateri predpisi uporabljeni brez zadostne naslonitve na vsebinska izhodišča, da za posamezne primere niso bile določene primerne klasifikacije ali pa da so bili predpisi različno tolmačeni. Po končani reviziji so bili izdana priporočila za nadaljnje delovanje ministrstva pri zadevah z visoko in srednjo stopnjo tveganja. Prav tako je predvidena recenzija projektne dokumentacije tehnične rešitve izvedbe za del na trasi med Tacnom in mostom čez Savo."

Več v nocojšnji Tarči ob 20. uri na prvem sporedu Televizije Slovenija.

Le kanalizacija ali ekološka bomba