Leto je bolnišnica končala s presežkom v vrednosti 5,8 milijona evrov, je po današnji seji sveta zavoda povedala njegova predsednica Metka Jelinčič Maraž.

"Težave so predvsem s pomanjkanjem kadrov v zdravstveni negi, kar precejšnji primanjkljaj med zaposlenimi. Malo nas je skrbel primanjkljaj na področju urgence, kar bi moralo biti pokrito z dežurno službo v zdravstvenem domu. Vendar ljudje ne pridejo do splošnih zdravnikov in zato končajo na urgenci," je dejala Jelinčič Maraž.

K pozitivnemu poslovanju je pripomoglo predvsem to, da so v šempetrski bolnišnici uspeli izvesti precejšnje število programov. "Nekoliko je to posledica tudi določenih plačil zaradi zdravljenja covida-19, vendar to ni bistven del," je še dejala. Prav zato so člani sveta zavoda potrdili tudi predloge nagrad delovne uspešnosti za vodstvo bolnišnice za uspešno vodenje v lanskem letu.

Seznanili so se tudi s poročilom o podjemnih pogodbah in pogodbah za delo zunaj zavoda. "Število pogodb se je nekoliko povečalo predvsem zaradi najemanja dodatnih predvsem medicinskih sester v času covida-19. Vendar je to nujno, da so se lahko izpeljali drugi programi," je še pojasnila predsednica sveta zavoda.

V juliju in avgustu, ko v bolnišnici ni bilo covidnih bolnikov, so v šempetrski bolnišnici poskušali opraviti kar največ dela, ki je odpadlo v spomladanskih mesecih.

"Z ožjo ekipo se dobivamo vsaj dvakrat na teden in poskušamo dnevno načrtovati ali spreminjati, da bi obravnavali vse bolnike, ki so jim odpadli pregledi ali operacije. Tako kot ob podelitvi mandata direktorja je tudi zdaj moj načrt za leto, ki je pred nami, da bi poskušali nadomestiti čim več odpadlega dela," je v izjavi po seji povedal direktor šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič.

Prav pomanjkanje negovalnega kadra je po njegovih besedah tista ovira, ki jim preprečuje povečevanje preostalega programa. Zaostanki so najbolj vidni na tistih področjih, kjer imajo tudi težave z medicinsko opremo, tako so začeli postopek nabave novega aparata za magnetno resonanco, saj se jim je zdajšnji in edini pokvaril.