Septembra so iz EU-ja počrpali osemkrat več kot lani. Foto: Reuters
Septembra so iz EU-ja počrpali osemkrat več kot lani. Foto: Reuters
Evri
Davčnih prihodkov je v letu dni za 27 milijonov evrov več. Foto: Reuters

Septembra se je v državni proračun steklo 689,4 milijona evrov prihodkov, kar je 49,4 milijona evrov več kot v lanskem septembru, medtem ko so se odhodki povečali za 11,7 milijona evrov, na 644,7 milijona evrov. V lanskem septembru je državni proračun ustvaril 6,9 milijona evrov presežka, v letošnjem ga je torej šestkrat več, kažejo najnovejši podatki finančnega ministrstva.

Več pobranih davkov
Davčnih prihodkov je v letu dni za 27 milijonov evrov več – skupaj 616,2 milijona evrov. Pri tem se je realizacija od davka od dohodkov pravnih oseb povečala za 16,1 milijona evrov, na 56,8 milijona evrov, od davka na dodano vrednost pa za 12,4 milijona evrov, na 266,9 milijona evrov.

Več evropskih sredstev
Septembra je Slovenija počrpala za 15,6 milijona evrov evropskih sredstev, kar je osemkrat več kot septembra 2016.

94 milijonov za plače
Med odhodki so v septembru prevladovali drugi domači tekoči transferji, ki so bili nakazani v višini 207,3 milijona evrov. Sledila so plačila plač in prispevkov (94,7 milijona evrov) ter plačila obresti (94,6 milijona evrov). Velik delež odhodkov predstavljajo še transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki so bili septembra izplačani v višini 93,2 milijona evrov.

Največje spremembe v absolutnem obsegu izplačil glede na lanski september je opaziti pri odhodkih za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki so se zmanjšali za 9,3 milijona evrov, na 19,2 milijona evrov. Vzrok je nižja poraba namenskih sredstev, so pojasnili na finančnem ministrstvu in spomnili, da je bilo drugače od letos septembra lani za infrastrukturo hidroelektrarne Brežice izplačano 8,6 milijona evrov.

Več izplačil tistim, ki niso proračunski uporabniki
Relativno so bila v primerjavi z izplačili lanskega septembra višja predvsem izplačila investicijskih transferjev pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Njihova višina se je kar potrojila (na 10,1 milijona evrov), predvsem zaradi višje porabe evropskih sredstev za podporo tržni ureditvi za vino in programu razvoja podeželja.

V prvih devetih mesecih skupaj so se prihodki državnega proračuna v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 7,2 odstotka, na 6,5 milijarde evrov, odhodki pa zmanjšali za 0,3 odstotka, na 6,6 milijarde evrov. Davkov se je v devetih mesecih steklo v proračun 5,7 milijarde evrov, to je 6,7 odstotka več kot lani v tem času.