Foto: BoBo
Foto: BoBo

Poslovodstvo Premogovnika Velenje se je s povračilnimi ukrepi lotilo Asmirja Bećarevića po peticiji za dostojno malico, ki jo je podpisalo več kot 1000 zaposlenih v velenjskem rudniku, so sporočili iz SDRES-a in navedli, da so že navajeni, da so ves čas deležni pritiskov zaradi svojega delovanja, ki temelji na ohranjanju in pridobivanju delavskih ter socialnih pravic. A tokrat naj bi šlo vse skupaj predaleč.

"Poslovodstvo rudnika, ki je verjetno klonilo tudi pod pritiski podjetniškega sindikata, ki je zoper SDRES zaradi delovanja maja vložilo tožbo, želi Bećareviću preprečiti opravljanje sindikalnega dela in na splošno dela v Premogovniku Velenje. Zaradi sindikalnih in vsakodnevnih življenjskih aktivnosti mu namreč grozi odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj je poslovodstvo rudnika zoper njega uvedlo postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga," navajajo v SDRES-u.

Kot kršenje pogodbenih obveznosti Bećarevića med drugim očitajo pomoč članu pri zagovoru v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je ni bilo – ravno zaradi, kot pravijo v SDRES-u, Bećarevićeve angažiranosti. Prav tako mu očitajo prizadevanja za izboljšanje položaja delavcev v povezavi s pravico do dostojne malice, ki jih je uresničeval v okviru SDRES-a, ter celo vsakodnevne dejavnosti, čeprav mu je zdravnik med bolniškim staležem odobril neomejene izhode.

Po navedbah SDRES-a je Bećarević v okviru čim hitrejše rehabilitacije in na predlog imenovanega zdravnika že pred časom začel opravljati delo v skrajšanem delovnem času, in sicer po štiri ure dnevno. To mu je poslovodstvo rudnika preprečilo s pritožbo na odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, češ da mu ne morejo zagotoviti dela v skrajšanem delovnem času, čeprav številnim drugim zaposlenim v skupini to omogočajo. S tem, ko je imenovani zdravnik ugodil pritožbi delodajalca, je bila Bećareviću preprečena postopna vrnitev na delo in je bil zato primoran biti v bolniškem staležu poln delovni čas.

Bećarević je sicer zaposlen v jami za poln delovni čas na delovnem mestu vodja priprave, ki je izpostavljeno določenim tveganjem, zaradi česar je zdravstvena stroka ocenila, da je trenutno nezmožen za delo v jami na svojem delovnem mestu, ki zahteva določene napore, obremenitve in delo v določenih pogojih.

Njegova dolgotrajna bolniška odsotnost pa ne pomeni, da je popolnoma opravilno nesposoben in mora v tem obdobju preživljati čas zgolj doma, ne da bi opravljal kakršne koli vsakdanje in družbenokoristne dejavnosti, ki jih je ob delu opravljal tudi prej. Kljub zdravstvenim težavam je zato Bećarević sindikalno delo vestno opravljal naprej, v skladu s svojimi zdravstvenimi zmožnostmi, pri čemer je imel od zdravnikov odobrene in celo priporočene neomejene izhode z namenom čim hitrejšega okrevanja. Tudi sindikalno delovanje ga pri tem ni v ničemer oviralo.

"Da so se Bećarevića lotili zelo strateško in konkretno, govori tudi dejstvo, da je rudnik posebej za ta postopek najel zunanjo odvetniško družbo, čeprav skupina Holding Slovenske elektrarne zaposluje veliko pravnikov, nekateri imajo celo opravljen pravosodni izpit. Škoda, da ni vodstvo rudnika takšne angažiranosti pokazalo pri preostalih težavah, s katerimi se rudnik trenutno spopada, vključno s pomanjkanjem premoga in njegovim uvozom, na kar je ravno SDRES opozarjal že pred časom," so zapisali v sindikatu in poudarili, da je zgovoren tudi podatek, da je kljub toliko zaposlenim pravnikom najeta odvetniška pisarna za svoje storitve po uradno dostopnih podatkih prejela 429.061 evrov.

Uprava: Bećarević ni spoštoval navodil zdravnice

V Premogovniku Velenje zavračajo navedbe Bećarevića, češ da je glavni razlog za začetek krivdne odpovedi izvajanje njegove sindikalne dejavnosti, temveč navajajo, da je Bećarević v času bolniškega staleža, v katerem je od oktobra lani, kršil navodila osebne zdravnice o ravnanju v času bolezni.

Bećareviću so zaradi več in ponavljajočih se kršitev že julija letos izdali opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve, pri čemer so bile kršitve takšne, da naj bi bila izredna odpoved mogoča že takoj, a se zanjo niso odločili in so mu dali še eno priložnost.

Bećarević kljub opozorilu in jasnemu navodilu osebne zdravnice pravil za ravnanje v času bolniškega staleža ni spoštoval in je poleg dovoljenih sprehodov v okolici doma opravljal še vrsto drugih dejavnosti, zato je delodajalec sprožil postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, so pojasnili.

V premogovniku so zatrdili, da ves čas podpirajo in izvajajo socialni dialog s socialnimi partnerji, tudi s Sindikatom delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), katerega predsednik je Bećarević.

"Tako kot velja za vse zaposlene v rudniku, tudi za predsednika sindikata velja, da mora spoštovati navodila za ravnanje v času začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Ne nazadnje njegova ravnanja predstavljajo tudi zgled vsem preostalim," so še zapisali v premogovniku.

Alternativa: Poskus discipliniranja kritičnih sindikatov v podjetju

Slovenska zveza sindikatov Alternativa je sporočila, da Bećarević glasno in kritično obravnava problematiko anomalij v energetski oz. rudarski panogi in je kritičen do potez vsakokratnega poslovodstva podjetja, ki gredo v škodo pravic zaposlenih v rudniku, in dodala, da je zaradi svoje pokončnosti in neomajnosti trn v peti tistim poslovodstvom, ki ne najdejo posluha za upravičena pričakovanja zaposlenih.

Namero "neutemeljene odstranitve predsednika sindikata" razumejo kot poskus discipliniranja kritičnih sindikatov v podjetju in napad na svobodo sindikalnega delovanja vseh sindikatov v državi. Na tej podlagi pozivajo poslovodstvo Premogovnika Velenje, da prekliče začeti postopek krivdne odpovedi in Bećareviću omogoči neovirano sindikalno delovanje.