Sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc je opozoril, da je delodajalec izvedel drastične posege v že dogovorjene pravice zaposlenih, ki jih je bila družba sposobna zagotavljati tudi v času gospodarske krize. Foto: BoBo
Sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc je opozoril, da je delodajalec izvedel drastične posege v že dogovorjene pravice zaposlenih, ki jih je bila družba sposobna zagotavljati tudi v času gospodarske krize. Foto: BoBo

Stvari, ki smo jih odstranili iz kolektivne pogodbe in so bile predstavljene kot grob poseg v pravice zaposlenih, so urejene v zakonu in ta se je v zadnjih letih spreminjal, zato smo tudi mi te zadeve prilagodili.

Boštjan Šijanec, Fraport Slovenija
V Sindikatu poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana niso zadovoljni z novo kolektivno pogodbo. Foto: BoBo

Prišlo je do prefinjenega napada na delavske pravice, saj je vodstvo družbe pod pretvezo, da želi dvigniti plače na letališču, poseglo v celotno kolektivno pogodbo, tudi v njen normativni del, namesto da bi le popravilo točko za izračun plače in količnik za delovna mesta.

Sindikalist David Švarc

Slovenija to zanikajo.

"Prišlo je do prefinjenega napada na delavske pravice, saj je vodstvo družbe pod pretvezo, da želi dvigniti plače na letališču, poseglo v celotno kolektivno pogodbo, tudi v njen normativni del, namesto da bi le popravilo točko za izračun plače in količnik za delovna mesta," je na novinarski konferenci pojasnil sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc.

Švarc je med drugim navedel negativne spremembe na področju odpovedi pogodb o zaposlitvi, zaostritev pogojev za jubilejno nagrado, ki velja le še za dobo pri posameznem delodajalcu, ukinitev solidarnostne pomoči v primeru elementarne nesreče ter ukinitev sistema napredovanja in nagrajevanja delovne uspešnosti, ki naj bi ju odslej urejali s splošnimi akti.

Poleg tega je opozoril na delitev polurnega odmora za malico na dva dela in na diskriminacijo, ker mami otroka pripadata dva dni dopusta, očetu pa le en dan. Poleg tega je v novi kolektivni pogodbi letni dopust omejen na 35 delovnih dni, kar pa ne velja za delavce, ki imajo sklenjene individualne pogodbe z delodajalcem.

Delo v posebnih pogojih
Sindikat je zahteval tudi, kot je poudaril Švarc, pošteno vrednotenje dela v posebnih pogojih. Glede nedeljskega dela je bila njegova zahteva dvig dodatka s 50 na 80 odstotkov, glede nadurnega dela dvig s 30 na 50 odstotkov, za pripravljenost na domu pa dvig plačila s 15 na 25 odstotkov.

Poleg tega so zahtevali letno usklajevanje plač, ki se v desetih letih kljub 15-odstotni inflaciji niso dvignile, čeprav ima Fraport Slovenija že leta dobre rezultate in vsako leto od leta 2012 dalje več kot pet milijonov evrov čistega dobička.

Kot je povedal Švarc, delodajalec v omenjene zahteve ni privolil, prav tako je izvedel drastične posege v že dogovorjene pravice zaposlenih, ki jih je bila družba sposobna zagotavljati tudi v času gospodarske krize. Pogajanja, ki so potekala od decembra lani, pa je enostransko prekinil, ko je Sindikat družbe Aerodrom Ljubljana marca podpisal novo kolektivno pogodbo, ki je tako postala veljavna.

Sindikati želijo višje plače
Predstavnik družbe Fraport Slovenija Boštjan Šijanec je v odzivu na očitke sindikatov poudaril, da so se spremembe kolektivne pogodbe lotili z namenom povišanja plač. Ob tem so večkrat poudarili, da je nov plačni sistem šele prvi korak, drugi korak bo nadgradnja s sistemom napredovanj, ki jih je bilo zadnjih osem let premalo, zdaj pa bodo bolje urejena.

Hkrati so bile v kolektivni pogodbi res izvedene tudi določene druge spremembe, saj je osnovna pogodba izhajala iz leta 2007. "Stvari, ki smo jih odstranili iz kolektivne pogodbe in so bile predstavljene kot grob poseg v pravice zaposlenih, so urejene v zakonu in ta se je v zadnjih letih spreminjal, zato smo tudi mi te zadeve prilagodili," je pojasnil.

Kot je poudaril, so s sindikati obravnavali vsa odprta vprašanja. Glede očitka o omejitvi dopustov na 35 dni so jim tako denimo pojasnili, da ima vodstvo dopust omejeno na 30 dni.

Neustrezni plačni razredi
Razloge za očitke sindikata poklicnih gasilcev in kontrolorjev oskrbe letal pa vidi v tem, da so nezadovoljni z umestitvijo v razrede po novem plačnem sistemu. Vendar, kot je poudaril, je to prvi korak, drugi korak bo celovit sistem napredovanj, po katerem bo lahko vsak, ki se bo pri svojem delu izkazal, napredoval.

Sicer pa je Šijanec poudaril, da so se po novi kolektivni pogodbi plače vseh povišale, in sicer v povprečju za sedem odstotkov. Pri tem velja, da povprečna izplačana bruto plača v družbi znaša 1.818 evrov, pri operativnih delavcih pa 1.636 evrov.

Proračun za plače se bo letos dvignil s 13,1 milijona evrov na 15,5 milijona evrov, kar bo tudi posledica povečanja števila zaposlenih. V družbi se namreč zavedajo kadrovske podhranjenosti, zato se bo število zaposlenih s 400, kolikor jih je bilo konec lanskega leta, povišalo na skoraj 500. Tako bodo poskrbeli, da zaposleni ne bodo preobremenjeni.

Stvari, ki smo jih odstranili iz kolektivne pogodbe in so bile predstavljene kot grob poseg v pravice zaposlenih, so urejene v zakonu in ta se je v zadnjih letih spreminjal, zato smo tudi mi te zadeve prilagodili.

Boštjan Šijanec, Fraport Slovenija

Prišlo je do prefinjenega napada na delavske pravice, saj je vodstvo družbe pod pretvezo, da želi dvigniti plače na letališču, poseglo v celotno kolektivno pogodbo, tudi v njen normativni del, namesto da bi le popravilo točko za izračun plače in količnik za delovna mesta.

Sindikalist David Švarc