Dejan Paravan je štiriletni mandat generalnega direktorja Gen energije začel 1. novembra, ko je na tem mestu nadomestil Blaža Košoroka. Foto: BoBo/Borut Živulović
Dejan Paravan je štiriletni mandat generalnega direktorja Gen energije začel 1. novembra, ko je na tem mestu nadomestil Blaža Košoroka. Foto: BoBo/Borut Živulović

Čeprav je bil obseg prodaje skupine Gen v letu 2022 pod načrtovanim, je bil promet nad načrtom, saj so cene poskočile. Lani so načrtovali 60 milijonov evrov čistega dobička, ustvarili so ga 23 milijonov. Leto pred tem je imela skupina 105,6 milijona evrov čistega dobička. "Kljub zaostrenim razmeram smo poslovali pozitivno," je bil ob tem zadovoljen generalni direktor družbe Gen energija, ki je matična družba skupine, Dejan Paravan.

Negativno so na poslovanje vplivali nižja proizvodnja hidroelektrarn zaradi suše, nakup nadomestne energije med remontom Jedrske elektrarne Krško in za pet dni daljši remont, kot je bilo načrtovano, ter regulacija cen za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Za gospodinjstva so že pred regulacijo fiksirali ceno do konca leta, ki je bila nižja od regulirane, vpliv pri malih poslovnih odjemalcih pa jim je uspelo kompenzirati z dobrim poslovanjem družbe Gen-I, ki trži elektriko.

Sorodna novica Na čelo Gen energije stopa Dejan Paravan

Pozitivni so bili učinki iz mednarodnega trgovanja, ohranjanje proizvodnje v krški nuklearki kljub suši, višja proizvodnja v Termoelektrarni Brestanica in preseganje načrtov pri postavitvi samooskrbnih sončnih elektrarn.

Izziv je po Paravanovih besedah predstavljal tudi prevzem 70.000 novih odjemalcev, potem ko so se s trga elektriko nekateri dobavitelji, npr. Telekom Slovenije in nemški EON, umaknili. "Vse smo sprejeli, to si štejemo za uspeh, čeprav je imelo finančne posledice," je dejal. Gen-I je po besedah Paravana trgovanje uspešno prilagodil razmeroma na trgu. Obseg prodaje je bil z okoli 100 teravatnimi urami (TWh) precej manjši kot leto prej, a ga je bilo treba zmanjšati, da so obvladovali tveganje, je pojasnil. Ob veliki volatilnosti na veleprodajnem trgu je bil izziv zagotoviti dovolj likvidnosti za pokritje poslov.

Gen energija je na podlagi septembra sprejetega poroštvenega zakona najela kratkoročno posojilo v višini 100 milijonov evrov (potencial je imela za 400 milijonov evrov), ki ga bodo v celoti vrnili do letošnje pomladi, je pojasnil Paravan.

Družba Gen energija je ustvarila za 372 milijonov evrov prihodkov, predlani jih je 239,5 milijona, in en milijon evrov čistega dobička, potem ko je predlani ta znašal 27,1 milijona evrov. "Ocenjujemo, da skupina stoji na stabilnih temeljih. Ključno je, da imamo lastne proizvodne zmogljivosti električne energije. Imamo tudi izjemno dobro ekipo ljudi, ki so se dobro odzvali na spremembe. Imamo tudi dobre stroje, kar nam daje varnost za naprej. Zato lahko podpremo ukrepe vlade za zaščito odjemalcev, da se lahko izognejo cenovnim skokom ... Obeti kažejo, da ne bomo negativno poslovali, menim, da bomo leto končali nadpovprečno uspešno. Sicer je še prezgodaj (za oceno), ker je negotovost velika, a sem optimističen," je dejal Paravan.