Delnice banke od sredine lanskega novembra kotirajo na Ljubljanski borzi, medtem ko v Londonu kotirajo globalna potrdila o lastništvu, ki predstavljajo navadne delnice NLB-ja. Vrednost delnice NLB-ja je na Ljubljanski borzi glede na ceno 51,5 evra v IPO precej poskočila in je bila danes pri 62 evrih. Foto: BoBo

Iz informacije, objavljene na spletni strani Ljubljanske borze, je razvidno, da je skupina največje slovenske banke lani nadaljevala trend uspešnega in stabilnega poslovanja, h kateremu so pomembno prispevale banke iz skupine v državah nekdanje Jugoslavije.

Čisti prihodki skupine so v medletni primerjavi narasli za en odstotek, na 493,3 milijona evrov, enoodstotno rast so imeli tako pri čistih obrestih (312,9 milijona evrov) kot pri čistih neobrestnih prihodkih (180,4 milijona evrov).

Rahlo zvišanje neto obrestnih prihodkov je po pojasnilih banke rezultat večjega obsega kreditnega poslovanja, predvsem v segmentu kreditiranja prebivalstva, in nižjih obrestnih odhodkov, medtem ko so razlog za višje neto neobrestne prihodke višja nadomestila.

Država ima za zdaj v NLB-ju še 35-odstotni delež, ki naj bi ga v tem letu zmanjšala na 25 odstotkov in eno delnico, preostalo pa je v razpršeni lasti malih domačih vlagateljev ter različnih institucionalnih vlagateljev iz Evrope in sveta. Največja posamična nedržavna lastnika sta ameriška finančna družba Brandes Investment Partners ter Evropska banka za obnovo in razvoj. Konec 2018 je imela prva 6,71-odstotni lastniški delež, druga pa 6,25-odstotnega.

Stroški višji za en odstotek

Stroški na ravni skupine so se povečali prav tako za en odstotek, na 288,7 milijona evrov, tako da je pred oslabitvami in rezervacijami skupina ustvarila 204,6 milijona evrov dobička, kar tudi pomeni enoodstotno rast.

NLB je na ravni skupine sprostil za 23,3 milijona evrov ustvarjenih oslabitev in rezervacij, kar je 21 odstotkov manj kot predlani, pred davki pa se je dobiček skupine ustavil pri 233,3 milijona evrov oz. dva odstotka nižje kot v 2017.

Višji davek privedel do 10-odstotnega upada čistega dobička

Zaradi "znatnih pozitivnih učinkov enkratnih dogodkov v 2017" je NLB lani plačal višji davek od dohodkov (21,8 milijona evrov v primerjavi s štirimi milijoni v 2017), kar je privedlo do 10-odstotnega upada čistega dobička skupine.

Samo v zadnjem lanskem četrtletju je čisti dobiček skupine dosegel 45,3 milijona evrov, kar je 8,2 milijona evrov manj kot v tretjem trimesečju, a 4,2 milijona več kot v zadnjem četrtletju 2017.

Manjše število zaposlenih

V banki so poudarili še nadaljnje znižanje slabih posojil, kazalnik nedonosnih izpostavljenosti po širši definiciji Evropskega bančnega organa (Eba) pa je dosegel 4,7 odstotka in bil za dve odstotni točki nižji kot ob koncu 2017.

Gre za prvo objavo poslovnih izidov po tistem, ko je banka lani jeseni po izvedeni prvi javni ponudbi delnic (IPO) pristala v večinsko zasebni lasti. Zgodnja objava prve informacije o celoletnem poslovanju glede na prakso iz preteklih let je po neuradnih informacijah posledica prizadevanj za uskladitev praks s primerljivimi bankami v tujini in odgovor na pričakovanja vlagateljev.

Banka je še naprej kapitalsko trdna, količnik skupnega kapitala pa je bil s 16,7 odstotka za 0,8 odstotne točke višji kot ob koncu 2017. Z banke so sicer sporočili, da preučujejo različne oblike virov financiranja z namenom pridobitve dodatnega Tier 2 kapitala.

Med možnostmi so navedli bilateralno financiranje ali izdajo obveznic na domačem ali tujih kapitalskih trgih. Odločitev o končni obliki vira financiranja bo NLB sprejel po dokončni analizi vseh možnosti, gre pa za izpolnitev ene od zavez v okviru privatizacije banke. Število zaposlenih v skupini se je v letu dni zmanjšalo za 2,4 odstotka oz. 142 na 5.887.