Za leto 2018 so si v Petrolu zadali cilj, da skupina doseže prihodke od prodaje v podobni višini kot lani, čisti dobiček pa naj bi se povečal na 86,9 milijona evrov. Foto: BoBo
Za leto 2018 so si v Petrolu zadali cilj, da skupina doseže prihodke od prodaje v podobni višini kot lani, čisti dobiček pa naj bi se povečal na 86,9 milijona evrov. Foto: BoBo

4,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 17 odstotkov več kot v letu prej, dobiček iz poslovanja se je povečal za 13 odstotkov, na 112,2 milijona evrov, čisti dobiček pa za 12 odstotkov, na 81,1 milijona evrov.

Z revidiranim letnim poročilom skupine in družbe Petrol so se v sredo seznanili nadzorniki. Kot so dodali, je bilo poslovanje skupine Petrol v letu 2017 zelo uspešno na obeh glavnih področjih poslovanja, tako na področju energetike kot trgovine.

Skupina Petrol je v letu 2017 prodala 3,4 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je pet odstotkov več kot v letu 2016. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so se povečali za sedem odstotkov, na 538,3 milijona evrov.

Vse pomembnejša postaja spletna prodaja
Konec lanskega leta je imel Petrol 495 bencinskih servisov, od tega 317 v Sloveniji, preostale pa na Hrvaškem, v BiH-u, Srbiji, Črni gori in na Kosovu. Čedalje pomembnejša postaja tudi prodaja po spletu, je v poslovnem poročilu zapisal predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik.

Skupina Petrol s 4508 zaposlenimi je bila uspešna pri zagotavljanju celovite oskrbe z vsemi energenti ter z energetskimi in okoljskimi rešitvami. V letu 2017 je tako prodala tudi 1,3 TWh zemeljskega plina, 151.000 ton utekočinjenega naftnega plina, 21 TWh električne energije in 140.800 MWh toplotne energije.

Pretežni del prihodkov in dobička skupine ustvari matična družba Petrol, ki ima na slovenskem drobnoprodajnem trgu naftnih derivatov 57-odstotni tržni delež. V letu 2017 je ustvarila 3,7 milijarde evrov prihodkov, kar je 18 odstotkov več kot leto prej, medtem ko je čisti dobiček povečala za 47 odstotkov, na 64,3 milijona evrov.