Foto: BoBo
Foto: BoBo

Med januarjem in septembrom so na rast prihodkov poleg rasti nabavnih in prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivali tudi povečana količinska prodaja goriv in derivatov, priključitev družbe Crodux derivati dva v skupino Petrol in regulacija cen goriv, so sporočili iz Petrola.

Prilagojeni kosmati dobiček je znašal 405,3 milijona evrov, kar je odstotek manj kot v prvih devetih mesecih lani. "Pozitiven prispevek vključitve družbe Crodux derivati dva v skupino k rasti prilagojenega kosmatega poslovnega izida je bil v celoti izničen z učinkom regulacije cen goriv na Hrvaškem, saj regulirane cene niso omogočile pokrivanja stroškov poslovanja," so ob objavi rezultatov na spletni strani Ljubljanske borze navedli v družbi pod taktirko Nade Drobne Popović.

Zaradi ukrepov države na trgu pogonskih goriv skupina Petrol po lastnih ocenah ugotavlja znižanje prilagojenega kosmatega dobička za 108,9 milijona evrov v Sloveniji in 34,6 milijona evrov na Hrvaškem. Dodaten izpad je bil v Sloveniji povzročen v obdobju od 21. junija do 16. avgusta letos zaradi določitve najvišje dovoljene marže, ki pa po navedbah Petrola ni omogočala pokrivanja vseh stroškov.

Zaradi uravnavanja cen omrežnine za električno energijo med 1. februarjem in 30. aprilom letos ter izenačitve gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina in etažnih lastnikov od 1. januarja letos dalje (oboje v Sloveniji) Petrol ugotavlja dodatnih 2,4 milijona evrov izpada prilagojenega kosmatega poslovnega izida, so še navedli v družbi. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je v prvih devetih mesecih nanesel 98,3 milijona evrov, kar je 44 odstotkov manj kot v istem obdobju lani, dobiček iz poslovanja pa se je znižal za 75 odstotkov, na 30,2 milijona evrov.

Ocene poslovanja do konca leta ni mogoče podati

Zaradi velike negotovosti glede povračila gospodarske škode in izgubljenega dobička skupine Petrol zaradi omejevanja cen pogonskih goriv in drugih energentov (električna energija in zemeljski plin) v letošnjem letu v Sloveniji in na Hrvaškem ter zaradi neznank glede poslovanja družbe Geoplin, ki je v skoraj 75-odstotni lasti Petrola, v tem trenutku ni mogoče podati ocene poslovanja za skupino do konca leta, niti ni mogoče pripraviti rebalansa poslovnega načrta, poudarjajo v družbi.

Decembra lani predstavljen poslovni načrt za leto 2022 je bil zastavljen zelo ambiciozno. Predvideval je 5,9 milijarde evrov prihodkov, kar je Petrol sicer že presegel, in v sedanjih razmerah nedosegljiv čisti dobiček 158,2 milijona evrov.